Geir Kjetland har i sin kronikk påpekt følgende viktige momenter om e-tjenesten: «E-tjenesten har et viktig mandat på nasjonens vegne. Virksomheten er både nødvendig og lovlig. Det ligger også i sakens kjerne at e-tjenesten må være skjermet av hemmelighold»

I sin kritikk av Geir Kjetland velger John Berg totalt å overse kronikkens budskap om e-tjenestens faktiske, åpenbare svakheter i håndteringen av Frode Berg saken, fra rekruttering til arrestasjonen i Moskva. I stedet står John Berg frem som en blind garantist for e-tjenestens ufeilbarlighet. Blant annet kan han fortelle oss lesere at: «Frode Berg er en god nordmann som ikke fulgte Kjetlands råd om å takke nei når landet ba om en viktig tjeneste»!

Kjernen i saken koker egentlig ned til to enkle spørsmål:

Spørsmål 1

Hvor klokt er det av e-tjenesten å rekruttere- og bruke en tidligere offiser og grense assistent ved Det Norske Grensekommissariatet i Kirkenes, som agent i aktiv informasjonsinnhenting i Russland?

Frode Berg har i hele sin tjenestetid som grense assistent vært eksponert for personell fra KGB/FSB i sine kontakt med russiske kolleger.

Frode Berg har, etter at han ble pensjonist, utmerket seg positivt i folk til folk samarbeid mellom Norge og Russland, bla. gjennom prosjekter i regi av det lokale Røde Kors i Kirkenes.

Videre, når Frode Berg som pensjonist, over år foretar en rekke «private» reiser til Russland og på egne Facebook sider oppgir plausible grunner for reisene. Bør det da ikke ringe noen klokker hos visse tjenester om at man kanskje er på ville veier?

Slik adferd blir i hvert fall godt lagt merke til i lokalsamfunnet.

Spørsmål 2

På tidspunktet for arrestasjonen av Frode Berg i Moskva var grunnlaget for arrestasjonen, ifølge media, at han hadde med en konvolutt, inneholdende 3.000 EUR som skulle overleveres til en russisk kontakt.

Når man vet at i Moskva kan en enkelt ta ut 3.000 EUR i enhver minibank, sitter man igjen med spørsmålet; var dette den mest intelligente måten å overlevere penger på?

Når Journalist John Berg drar inn mordet på en regimekritiske russisk kvinnelig journalist og giftmord- og mordforsøk på avhoppede russiske agenter for å underbygge sin kritikk av Geir Kjetlands betimelige påpekning av svakheter hos e-tjenesten, blir det bare patetisk.

John Berg, ta deg en bolle!


Hvem er jeg som skriver dette? Jeg er født i 1949 og er krigsskoleutdannet fra Hærens Krigsskole, Linderud, 1974. Jeg har tjenestegjort i flere år som kompanisjef ved Garnisonen i Sør-Varanger, med bla. Frode Berg som en av mine utmerkede troppsjefer.

Jeg har i fem år arbeidet i ledelsen av et nordnorsk børsnotert aksjeselskap. Jeg har arbeidet i åtte år med omstillingsarbeid i Sør-Varanger kommune. I den anledning har jeg i en årrekke vært i forhandlinger, sammen med Frode Berg og hans russiske kolleger, med Sportskomiteen i Murmansk Oblast i forbindelse med planlegging- og avvikling av det årlige arrangementet, Barentsskirennet.

De siste 25 årene har jeg drevet opplevelsesturisme i Kirkenes i eget selskap.