Jeg viser til et leserinnlegg fra Nordkalottfolket i dag, den 29.06 2021 angående saken om grenseelevene fra Kvænangen og Loppa. Under overskriften «Kunne vi ikke stole på deg likevel, Fylkesrådsleder?», serveres det mye rart fra Magne Ek og Torild Bakken Kåven. Og det meste er feil.

La meg begynne med det viktigste først. Nemlig det som betyr noe for bekymrede elever: Vi har løst denne saken. Den ble løst, helt i tråd med vår plan, i fylkesrådet vedtaksmøte i dag, den 29.06.

Greneseelevene fra Loppa og Kvænangen vil gis unntak fra regionbasert opptak. Dette medfører at søkerne fra Kvænangen får søke til Alta videregående skole. Deres søknader vil ikke bli stoppet, men bli behandlet på vanlig måte.

Denne løsningen har fylkesrådet arbeidet med i lengre tid. Vi så tidlig at vi måtte finne en løsning, også før Nordkalottfolket tok saken opp i sin interpellasjon til fylkestinget. Men det er slik at det å finne de rette grepene ofte tar litt tid. Det er mange hensyn som skal tas, men fylkesrådet har aldri vært i tvil om at vi ønsket en løsning som var positiv for elevene.

Så er det også slik at samtidig som det har blitt arbeidet med løsning så har selvsagt administrasjonen forholdt seg til gjeldende regelverk. Noe annet kan de ikke gjøre. Troms og Finnmark Fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon der administrasjonen til enhver tid utfører sitt arbeid etter de forskriftene som gjelder. Når de endres, må det skje politisk, det har nå skjedd og dermed vil praksis bli endret for disse elevene.

Dette hadde jeg forventet at Nordkalottfolket var klar over.

Nordkalottfolket har valgt å ta i bruk de store kanonene i denne saken. Det er deres privilegium. Det fylkesrådet har vært opptatt av, har vært å finne en løsning som ivaretok både de elevene som nå har fått løst saken sin og alle andre skoleelever i vårt fylke.

Saken ville funnet sin løsning med eller uten Nordkalottfolkets interpellasjon, men jeg skjønner at her var poenget å stemple undertegnede som løgner før løsningen kom. Det er greit. Men altså feil.

Mest synd er det for både elever og familier som i et leserinnlegg fra Nordkalottfolket må lese at saken ikke blir løst. Det er altså det motsatte som er tilfellet. Den type feilinformasjon om en så viktig sak, burde de slippe å få servert i et leserinnlegg i avisen.

Nå håper jeg at elevene får en god sommerferie og ønsker dem lykke til videre i utdanningsløpet.