Nok en gang har E6 over Kvænangsfjellet vært stengt i flere dager i forbindelse med kraftig uvær og snøskred.

Men denne gang trenger man ikke klamre seg til et håp om at flaskehalsen skal bli løst, i og med at arbeidet med tunneler faktisk er i gang. Det er meningen at dette arbeidet skal være ferdig i 2024.

Det gikk tre snøskred omkring Kvænangsfjellet sist uke. To av disse stengte E6. Begge disse skredene gikk der man nå bygger tunnel.

Det tredje skredet kom aldri helt ned på E6 og forårsaket ingen stenging. Dette løsnet høyt oppe fra fjellet Novasgaisa, like ved stedet der den ene tunnelen skal begynne. Det kom i et et område hvor det sjelden går skred, men ville samtidig dekket den planlagte veien inn mot tunnellen fullstendig. Ordførerne i Kvænangen og Nordreisa krever likevel et møte med Samferdselsdepartementet for å drøfte tiltak. Det er fornuftig.

Selskapet Nye Veier lover også at de skal vurdere tiltak når de om kort tid mottar nye skredrapporter fra geologene i NGI. Flere tiltak er mulig: Man kan bygge en lengre tunnelportal, heve veilinjen eller bygge lede-/ rasvoller. Det kan også være snakk om en kombinasjonen av flere tiltak.

Når ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap) i Kvænangen tar til orde for en tredje tunnel, så ønsker han å ta omkamp på tunnel i Rakkenes, nord for Kvænangsfjellet. Der er det imidlertid ikke snøskred som er problemet, men mulige steinsprang. Statens vegvesen har sikret fjellet, så man anser dette for å være trygt.

Denne tunnelen var heller ikke en del av oppdraget Nye Veier har fått; å sikre en forutsigbar vei vinterstid. Det er også grunn til å minne om at både Kvænangen og Nordreisa kommuner har vedtatt reguleringsplanene man nå bygger etter.

Så kan man selvfølgelig diskutere hvordan et planlagt arbeid på Kvænangsfjellet som opprinnelig var i hendene til Statens Vegvesen, med tre tunneler, ble gitt til selskapet Nye Veier, som bygger kun to.

Det som skjedde, var at Solberg-regjeringen omprioriterte for å frigi finansiering av veiprosjekter i regi av Statens Vegvesen til andre steder, ikke minst i Nordland. Kvænangsfjellet var et av stedene som skiftet oppdragsgiver.

Det kan ikke Nye Veier lastes for. De har nå fått oppdraget i Nord-Troms, og alt tyder på at de løser det på en trygg og god måte. At de også åpner for å forlenge tunnelen ved Novasgaisa, viser vilje til å imøtekomme lokale krav.

Dette er gledelig. Og vi er enige med ordfører Hilde Nyvoll (Ap) i Nordreisa: Det vil være dumt å bruke mange milliarder på to tunneler, uten å løse hele problemet på veien mellom Finnmark og resten av landet. Det må være lov å legge til grunn at Nye Veier og Samferdselsdepartmentet lytter nøye.