I et debattinnlegg i Nordnorsk debatts spalter den 24. januar, gjør 3. kandidatene Tonje Nilsen, Troms, og Johann Martin Krüger, Nordland Høyre, et forsøk på å imøtegå SP sin motstand mot EØS-avtalen. I sin iver forguder de EØS-avtalen, som om at det går nedenom og ned med Norge uten denne husmannskontrakten, som EØS er.

Høyre og Erna Solberg har tidligere sagt at EØS-avtalen er en dårlig avtale, og hun frarådet Storbritannia i sine forhandlinger med EU om ikke å velge seg EØS. Heldigvis, og godt for britene, så valgte de ikke en EØS-avtale. Med dette så fikk Storbritannia en bedre avtale på fiskeri enn hva Norge har gjennom EØS-avtalen.

Gjennomgangstonen fra sentrale politikere som er store tilhengere av EØS-avtalen, -Vi må ha EØS for å få solgt våre varer! Dette er selvsagt ikke fakta. De samme ja-politikere vil innerst inne ønsket at Norge var fullt medlem av EU, derfor tviholder de på EØS-avtalen, og tilpasser seg EU skritt for skritt. EØS-avtalen i dag er ikke den samme som ble vedtatt i 1992, den utvides stadig mot det som folket stemte NEI til i 1994.

De to Høyrekandidatene viser også til at EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser og lar oss selge produkter vi er stolte av. Det er slik at Norge hadde en større eksport av varer før EØS-avtalen trådte i kraft. Og det er ikke slik at vi ikke får solgt våre varer om Norge sier opp EØS-avtalen. De påstår også at uten EØS-avtalen kunne vi ikke solgt sjømaten vår. Maken til skremsel skal man lete lenge etter, men slike skremsler ble flittig brukt i EU-kampen i 1994. Som kandidater til Stortinget burde en kanskje sette seg litt inn i hva som står i EØS-avtalen.

EØS-avtalen kan sies opp dersom en av partene ønsker det, jmfr. artikkel 127 i EØS-avtalen. Etter 12 måneder trer automatisk frihandelsavtalen fra 1973 (og senere oppdatert) i kraft. Norge har allerede flere avtaler med EU som trer i kraft når EØS-avtalen utløper. Den viktigste er handelsavtalen fra 1973 som gir full tollfrihet på all handel med industrivarer mellom Norge og EU.

Handel med sjømat stopper selvsagt ikke opp uten EØS. Handelen med fisk og sjømat er hovedsakelig regulert av Handelsavtalen mellom Norge og EU, ikke EØS. Ved alle utvidelser av EU med nye medlemsland er det forhandlet fram avtaler om tollfrie kvoter som er tatt inn i Handelsavtalen. Med EØS-avtalen fikk vi lav eller ingen toll på ubearbeidet hvit fisk. WTO-avtalen forbyr økning av toll når den først er satt ned. EU klarer ikke å dekke et stort og voksende behov for fersk sjømat uten kortreist fisk fra Norge. EUs sjølforsyningsgrad på laks er 16 prosent og på torsk 9 prosent. Den synker nå som Storbritannia har gått ut av EU.

Fiskeeksporten til EU er i dag bare delvis tollfri, basert på kvoter, fiskeslag og grad av videreforedling. Det er høy toll på videreforedlet norsk fisk til EU, mens norskfanget fisk som er videreforedlet på fabrikker i EU og eksporteres tilbake til Norge slipper toll! Sannheten er dermed den stikk motsatte: Norsk fiskeindustri vil ikke lenger bli utkonkurrert på hjemmemarkedet av tollfri EU-import når EØS-avtalen sies opp.

Det er allerede to prosent toll på norsk laks til EU, tollen vil bli nøyaktig den samme utenfor EØS. Eksport av laks reguleres av handelsavtalen fra 1973, ikke EØS-avtalen.

EU er mye mer avhengig av å få fisken fram fra Norge enn de er ifra Storbritannia. Norge leverer en fjerdepart av all fisk som EU importerer og det er flere arbeidsplasser bygd på norsk fisk i EU enn i Norge. EU har over 20 000 arbeidsplasser som er bygd på videreforedling av norsk fisk.

EØS-avtalens lave/nulltoll på rund fisk og filet og høy toll på all bearbeiding er laget for å tjene EUs fiskeindustri. På bekostning av lokalsamfunn der ressursene hentes. Å levere råvarer og la andre bearbeide dem er slikt u-land tvinges til. Det er på høy tid å si opp husmannskontrakten EØS.