I Nordlys 22. november skriver Børre Skiaker på vegne av Kongelig Norsk Automobilklub at "mange politikere kappes om å demonisere bilen som transportmiddel."

Les også

Bilen er en problemløser

Slik oppfatter ikke jeg det! Bilen har vi og trenger vi, men satsing på jernbane vil være til fordel også for bilistene.

Kan vi ruste opp togforbindelsen mellom Oslo og Trondheim og få enda flere trailere over på skinnene, så vil bilistene langs riksvei 3 gjennom Østerdalen og E6 gjennom Gudbrandsdalen kjøre tryggere og raskere enn i dag.

Kan vi få bygd Nord-Norgebanen, så vil bilister her nord slippe dramatiske møter med trailere på dårlig vinterføre der snøfokk gjør sikten elendig.

Ett enkelt godstog med bare en lokomotivfører kan erstatte mange lastebiler med hver sin fører. Dette er både økonomisk og miljømessig fornuftig.

Og dette er ikke luftslott. Allerede nå skjer det med flere godstog enn før på Nordlandsbanen og på nytt kjører det godstog på Raumabanen. Og suksessen med godstog mellom Narvik og Oslo via Sverige bare fortsetter.

Børre Skiaker skriver mye om CO2-utslipp der nye biler har mindre utslipp enn gamle biler, ja elektriske biler har null utslipp. Men miljøhensyn handler ikke bare om CO2-utslipp. Partikkelutslipp til naturen fra møtet mellom asfalt og gummihjul vil fortsatt gjelde for elektriske biler.

Trafikksikkerheten taler også for jernbane siden det er langt færre møteulykker med tog enn med bil. Dessuten er det mange betenkeligheter rundt produksjonen av elektriske biler, der sjeldne metaller drives fram på uforsvarlige vis i mange land.

Nei, bilen er ingen fiende, men den egner seg best på korte distanser. Jernbane er derimot det beste på avstander fra rundt 500 km og oppover, dvs fra Oslo til Stavanger, Bergen og Trondheim og så selvsagt på langs av Nord-Norge.

Sverige har skjønt det og bygger ny rask jernbane i Nord-Sverige, og samtidig bygger de gode tilførselsveier til de nye jernbaneterminalene. Slik bør vi også gjøre i Norge. Men da må vi bruke en enda større del av samferdselsbudsjettet på jernbane.