Vi bor i et samfunn hvor det har blitt alt for vanlig å hetse og true folk man er uenig med. I et demokrati er det fult lovlig å ha ulike meninger, men folk må lære å ta sak og ikke person. Det er altfor mange som glemmer dette i «kampens hete» og slik kan vi ikke ha det.

Mens det pågår krig i Europa og verden står overfor store og viktig utfordringer med blant annet klima, natur og helse, velger mange i Troms å hetse og true flere av de som uttaler seg offentlig. De fleste kommentarer handler ikke om sakens kjerne, men om utseende, kjønn, alder, legning eller bakgrunnen til de som uttaler seg. Det er gjerne folk fra ulike minoriteter som får de verste kommentarer og trusler.

Jeg har bodd i Tromsø i 20 år og har opplevd at netthets og andre former for hets har økt betraktelig de siste årene. Jeg har t.o.m. opplevde at venner ha blitt utsatt for volds- og drapstrusler fordi de har uttalt seg offentlig.

I et valgår som vi nå er inne i, er det dessverre fare for at det blir enda mer hets, trusler og personangrep enn vanlig. Jeg kjenner folk som har bestemt seg for å ikke stille til valg fordi de ikke ønsker å utsette seg selv og sin familie for hets og trusler. Jeg mener at alle som velger å stille til valg har et felles ansvar å bidra til at fokuset blir på sak og ikke person, og at alle må stå samlet mot og ta avstand fra hets, trusler og personangrep.

Å se folk fra partier man selv ikke støtter som mennesker kan bidra til dette. Man kan en gang iblant sette politikk til side og se det positive hos de man er uenig med politisk sett. Å vise at alle er mennesker – ekte folk med familier og følelser – kan være en god start.

Jeg vil utfordre alle som stiller til valg i Tromsø kommune eller Troms fylke til å rose tre politiske motstandere enten gjennom debattinnlegg, på sosiale media (#rosforåforebyggehets), ved å dele innlegget eller på andre arenaer. Jeg tør å starte og velger å rose Anni Skogman (Frp), Sigrid Hammer (SV) og Klemet Klemetsen (Sp).

Mens Anni Skogman og jeg er polare motsetninger når det gjelder politikk og nok er enige om svært lite, vil jeg rose henne for å stille opp på 1. nyttårsdag og vie et australsk par i Tromsø sentrum. Denne omtanken skapte et minne for livet for paret og er med på at Tromsø oppfattes som en gjestfri og inkluderende by. Dette var veldig sporty gjort og fortjener ros.

Sigrid Hammer er blant de yngste folkevalgte i fylket, men hun tør gang etter gang å uttale seg om saker hun brenner for, både på kommunestyremøter og gjennom debattinnlegg. Ungdommen er blant våre viktigste resurser, og slike stemmer er svært viktig for å finne fremtidsrettete løsninger. Hun gjør en stor innsats og fortjener ros.

Da jeg møtt som vara i Troms og Finnmark fylkesting i desember, ble Klemet Klemetsen utsatt for diskriminering da representantene fra er parti snakket seg imellom og nektet å bruke tolkeutstyret da Klemetsen holdt sitt innlegg på samisk fra talestolen. Å ta være på urbefolkningsspråk som samisk og bruke det i det offentlig rom som Klemetsen velger å gjøre er svært viktig og fortjener ros.

Sammen kan vi skape en debatt hvor vi kan kommentere om politikk, saker og løsninger og unngå hets, trusler og personangrep.

La oss støtte ros foran hets.