Land etter land, som om det er en ny pandemi, skal sende våpen til Ukraina. Hvem skal betjene alle disse våpnene? Soldater følger jo ikke med. Man kan tro at det vil få Russland til å trekke seg tilbake, men det kan også meget vel hende at det slås til mye hardere, hvilket vil si at langt flere liv går tapt.

Allerede er alt for mange døde, og hundretusener revet opp i angst fra sine hjem for å tilbringe tilværelsen som flyktninger. Det er hjerteskjærende å se. Vi var mange naive som ikke trodde på USAs etterretning om dette forbryterske overfallet. Vi må imidlertid gå ut fra at NATO-ledelsen var godt informert.

NATO og EU har ridd sine høye hester av prinsipper om et lands frihet til å velge sikkerhetstilslutning. Var det umulig å forstå at Russlands leder, hvor despotisk og hinsides vår smak han enn er, uttrykker hva NATOs innsirkling av Russland representerer av fryktsomme forestillinger, og at foten settes ned ved all omtale om Ukrainas mulige medlemskap?

Kanskje burde NATO vært mer pragmatisk, mindre moraliserende prinsippfast og svelt noen kameler for å berge livet til så altfor mange. Enhver som tar liv blir forfulgt med årevis i fengsel, men nå bidrar Norge med våpen for å gjøre enda flere i stand til å møte døden heltemodig.

Hva vil mødrene si etter alt slitt slit og all sin kjærlighet for sine barn hvis de fikk velge mellom å bevare dem i live under et russiske overherredømme eller sende dem i døden for ære og fedreland.

Vi ser med forskrekkelse at sivile lager såkalte molotowcocktails - vil de også da bli oppfattet som soldater som legitimt, etter krigens vanvittige logikk, kan bli skutt ned av russiske soldater ?

Jeg vet det er fåfengt, men jeg protesterer mot at Norge skal sende våpen til Ukraina. Jeg mener det gjør også Norge mer utsatt for å bli regnet som en fiende av Russland. Det tjener ikke til vår fred, og vil sannsynligvis bare bære ved til krigsbålet.

Jeg ser til min skuffelse at partiet SV nå på lederhold funderer på om det ikke likevel er en god ide å være under USAs atomparaply i NATO. Vi trenger etter min mening aller minst nå å holde opp NATO og USA som vår forsikring for fred. Vår nabo, som vi aldri har vært i krig med, kan oppfatte at vårt territorium i så mange henseende, stilles til provoserende disposisjon for krefter de regner som fiendtlige.

Jeg er mer enn klar til å melde meg ut av SV dersom partiet fortsetter med sin NATO-omfavnelse. Alle krefter må rettes mot samtaler og arbeid for en demilitarisert verden.