Tonje Nilsen fra Høyre skriver i Nordnorsk debatt 01.12.2020 om at hun ønsker seg mer internasjonalt samarbeid og norsk EU-medlemskap til jul. Hadde hun fått enkelte av ønskene sine oppfylt, hadde det blitt undergangen for Norge slik vi kjenner det i dag.

Nilsen legger først sin elsk på NATO og forsvar i nord, og hun har helt rett når hun sier at det er nordområdene som er mest utsatt for fiendtlig invasjon. Derfor må det være svært skuffende å vite at hennes eget parti har sviktet landsdelen i snart åtte år. For de som faktisk vil kjempe for et sterkere forsvar er Senterpartiet. Saker hvor Høyre har skuffet kan nevnes i fleng, fra Bell-helikoptrene på Bardufoss til nedleggelsen av Andøya flystasjon. Hvis Nilsen og Høyre virkelig ønsker et sterkere forsvar i nord, hvorfor vises ikke dette i politikken de fører?

Det er ingen hemmelighet at Senterpartiet er uenige med Høyre når det kommer til internasjonal politikk. Senterpartiet ønsker å ivareta Norges interesser, tilrettelegge for vekst og finne løsninger som passer innbyggerne våre – og samtidig ha mer internasjonalt samarbeid. Høyre lukker øynene for hva folket mener, og synes ikke å ha tatt innover seg hvilke konsekvenser et fullverdig EU-medlemskap vil ha for landet vårt. Fiskeri- og havbruksnæringa, landbruksnæringa, norsk industri og arbeidsliv er blant livsnervene i samfunnet vårt som aldri vil komme seg igjen. Tusenvis av arbeidsplasser vil gå tapt, særlig langs kysten. Det er altså i denne retningen Høyre ønsker å ta landet vårt – det synes selv en senterpartist er skuffende.

Tro det eller ei Nilsen, men vi har mulighet til å arbeide for mer verdensfred, sikring av menneskerettigheter og bekjempelse av fattigdom dersom vi selv legger premissene for hvordan det skal gjøres. Det er naivt å påstå at det som bestemmes i Brussel vil føre oss nærmere verdensfred og at den detaljstyringen vil være best for oss i Tromsø, Skibotn eller Tjeldsund.

Motstanden til EU er stor nordpå, og i vårt Troms stemte hele 71,4% av befolkingen nei til EU - i Finnmark var tallet 74,5%. Lokalt selvstyre og folkets mening er visst ikke noe Nilsen og Høyre bryr seg særlig om.

Det er interessant at artikkelforfatteren hevder hun elsker landet, men at meningsmotstandere som sier det samme er nasjonalister. Å elske landet betyr visst å gi det bort i julegave for Høyre. Vi kan gjerne være rause i juletiden, men jeg er ikke så raus at jeg vil sette landets fremtid i hendene til dresskledde menn i Brussel.

Senterpartiet tror på framtiden og Norge. Jeg er glad for å være med i et parti som alltid vil være en garantist mot norsk EU-medlemskap, og vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler som stanser alle suverenitetsavståelser til EU.

Høyre sin mislykkede forsvars- og utenrikspolitikk er én av mange grunner til landet vårt trenger nytt stortingsflertall og regjeringsskifte neste år. Senterpartiet vil at landet vårt skal møte framtida med hånda på rattet, og ikke én skjelvende finger – slik det hadde blitt om Nilsen og Høyre fikk juleønskene sine oppfylt.