Jeg kan, om noen lurer, bekrefte at det foregår en blodig og ødeleggende krig her. Ikke en teoretisk krig - som var en av kommentarene til det som ble uttalt fra Rødt i debattprogrammet.

Jeg har fått mange varme håndtrykk og klemmer, når jeg har sagt at jeg er norsk og er her for å hjelpe. Det har fått meg til å føle en stolthet over å være norsk. Nå føler jeg på en viss skam. Jeg har flere ganger vært ved fronten. Det oppleves som en apokalypse.

Jeg har sett forholdene sivilbefolkningen lever under i kjellere i Bakhmut og andre steder. Uten elektrisitet og vann.

Jeg har vært ved sanitetens samlingspunkt der sårede soldater kommer direkte fra fronten. De fleste blir evakuert til andre sykehus, men mange blir fraktet bort, dekket av hvit plast.

Jeg har vært med nødhjelp til de som mangler det vi tar for gitt. Varme klær, rent vann, medisiner og utstyr til sykehusene.

Jeg og kollegene mine bisto under terrorbombingen i Dnipro. En russisk rakett knuste en boligblokk og mange liv. Vi fant bare omkomne.

Jeg bekreftet selv en person som død ved å kjenne etter pulsen på en kald kvinnehånd. Om hun var gammel eller ung vet jeg ikke, for det var bare hånden jeg kunne se, resten av kroppen var begravd av bygningsrester.

Jeg så selv den heroiske innsatsen til hjelpemannskapene mens de prøvde å finne de som ropte etter hjelp begravd i ruinene. Jeg hørte også mødrene som skrek i fortvilelse og forbannet terroristen Putin.

Ja, det er krig her, og vi er mange frivillige som risikerer livet for å hjelpe. Jeg har ikke et ønske om å dø, men er villig til å ta risikoen for å hjelpe de som trenger det og stå skulder ved skulder med ukrainerne i deres rettferdige kamp for å overleve som nasjon.

Jeg hyller ikke krig, jeg har sett for mye hva krig fører til. Men jeg vil oppfordre politikerne i Rødt til å realitetsorientere seg og ikke ri politiske kjepphester, med de menneskelige konsekvensene dette innebærer. Stå heller skulder ved skulder med Ukraina og støtt det som er nødvendig, slik at landet kan kjempe, beskytte sin egen befolkning og bestå som en nasjon.

Man kan gjerne diskutere historien, og det er sikkert storpolitiske interesser involvert, men faktum er at Russland fører en angrepskrig mot Ukraina.

Om politikere i Rødt ikke ser eller skjønner behovet for at vesten og Norge bidrar med våpen, slik at Ukraina er i stand til å forsvare seg, så inviterer jeg dem gjerne hit.

Jeg kan ta dem med til fronten, så de får oppleve forholdene og frykten befolkningen lever under der.

Jeg kan helt sikkert også arrangere det slik at de får møte ofre, etterlatte og hjelpemannskapene fra terrorbombingen i Dnipro. Så kan politikerne fortelle disse hvorfor de mener Ukraina ikke skal få våpen som kan forsvare dem mot denne bombingen.

De kan også få forklare alle de møter hvordan de har tenkt å forhandle fred med et regime som mener at Ukraina ikke er en selvstendig nasjon, men som naturlig hører under Russland.

Et regime som arrangerer «folkeavstemning» for å legitimere annekteringen av deler av en annen selvstendig nasjon.

Et regime som er skyld i krigsforbrytelser og som ikke bryr seg om de menneskelige kostnadene gjennom å sende egne soldater med minimal trening inn i kjøttkverna.

Invitasjonen er herved sendt. Jeg kjenner ikke så mange politikere i Rødt. Vil derfor oppfordre dere der hjemme til å dele innlegget, så kan det kanskje nå dem etter hvert. På forhånd takk.

  • Innlegget ble først publisert på Kurt Eriksens Facebook-side.