Gå til sidens hovedinnhold

Jeg gjentar: E-tjenesten trenger sterk faglig oppgradering

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg registrerer at den selvoppnevnte militæranalytikeren John Berg er i kampmodus. Som reaksjon på min kritikk av e-tjenestens aktiviteter knyttet til konkrete saker med skandaløst utfall, kommer Berg med en tirade av argumenter som verker treffer meg eller sakens kjerne.

For å bruke militær terminologi: Berg treffer verken blinken eller skiva, han sender sine skudd i vollen.

I mangel av saksrelaterte argumenter går Berg til et fornøyelig angrep på meg med følgende karakteristikker: «Hans kategoriske kritikk fremstår derfor som amatørmessig bløff. Videre sklir han over i tøv og tøys …»

I en belærende tone skriver Berg videre: «Det er faktisk anerkjent og ubestridt, Kjetland, at nesten alle slike saker har sider og forgreninger som må unndras offentlighet av hensyn til Rikets sikkerhet …»

Berg burde spare seg for slike lettvinte utfall. I min innledende kronikk skriver jeg: «E-tjenesten har et viktig mandat på nasjonens vegne. Virksomheten er både nødvendig og lovlig. Det ligger også i sakens kjerne at etterretningsvirksomhet må være skjermet av hemmelighold».

John Berg legger for dagen en imponerende aversjon mot å berøre det som var kjernepunkter i min kronikk med kritikk rettet mot dagens e-tjeneste: Dokumentert inkompetanse, trussel mot egne borgere, utvist feighet som offentlig skadevolder og tvilsom integritet under press.

I stedet for å konfrontere disse elementene drar Berg ut på en lang flankemarsj med opplisting av diverse spionsaker i ulike land.

Oppsummering:

1. Jeg er glad for at nettopp John Berg kom på banen i denne debatten. Han har i årevis vært en trofast stemme for vårt fagmilitære og forsvarspolitiske hegemoni. Kanskje er det hans rotfestede servilitet som er årsaken til at han ignorerer (og ikke nevner) den kritikken Stortingets EOS-utvalg har rettet mot e-tjenesten.

2. Jeg føler meg trygg på at ledelsen i e-tjenesten allerede har truffet tiltak som vil heve kompetansenivået. John Bergs skjønnmaling er neppe av stor interesse.

Jeg avslutter med dette debatten om e-tjenesten fra min side og overlater til leserne å trekke sine slutninger.

Kommentarer til denne saken