Som kjøttprodusent i Steigen er jeg forbanna. Ikke på Nortura - men på politikerne som ikke griper inn i den store makta kjedene har klart å skaffe seg. Deres mål er å knekke landbrukssamvirket, slik at de kan bestemme prisen til bonden.

Nå har de etablert store engroslager i sør. Produktene må fraktes dit og så kjøres nordover. Prisene er hardt presset og Tine og Nortura må rasjonalisere, slik at maten hele tiden skal bli billigere til forbruker og kjedene kan tjene store penger. I tillegg er Tine pålagt av politikerne å overføre mange millioner årlig til sine konkurrenter for å stimulere konkurranse. Tine og Nortura har mottaksplikt fra alle gårder i alle distrikter.

På tide at politikerne fra alle partier tar tak i landbrukspolitikken, ellers har vi snart ikke landbruk i nord.