Men dersom rammebetingelsene ikke hadde vært så gunstige, ville det aldri skjedd. For å ramse opp; de beste naturgitte betingelsene i verden, offentlige investeringer til veterinærer, forskning, utdanning og annen infrastruktur for milliarder hvert eneste år. Han kunne også starte på skuldrene til alle de oppdretterne som startet næringa og som ble rammet av FOS-konkursen i 1991. Det var det selvsamme året da bilselgeren fra Frøya så muligheten og siden har utnyttet den på en dyktig måte.

Jeg har ingen problem med å gi Witzøe kreditt for hans dyktighet, men at han – god for 30 milliarder ifølge DN – hevder at han ikke har penger i madrassen til å bidra til fellesskapet, det gjør meg kvalm. Får meg nærmest lyst å spy. Det er ikke bedriften Salmar som betaler en eventuell formuesskatt, det er ingen arbeidsplasser som belastes. Det er privatpersonen Witzøe som må betale formuesskatt. Det er et paradoks at mens en vanlig lønnsmottaker/pensjonist må betale 30/27 prosent inkludert trygdeavgift av inntekten i skatt, så slipper vi som har kapitalinntekter med 22 prosent! En formuesskatt kan derfor på ingen måte være urimelig.

At fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen vil slå politisk mynt på å forsvare skattevegring, kan forstås utfra valgkampen. Men det gir meg absolutt en dårlig smak i munnen. Dette så mye mer som den første embetsgjerninga han presterte samme dag han tiltrådte, var å fjerne bearbeidingsplikt på trålfanget fisk. Fisk som vårt firma hadde kjøpt på auksjon fikk vi dermed ikke levert. Den ble i stedet landet hos landets største trålrederi – i en annen sone enn der plikten gjaldt. De mange små aktører han synes opptatt av, det er tydeligvis bare ord.