Snorre Valens harselering med Bodø kommune er vond lesing. Bodøs arbeid med kommunens og regionens viktigste utviklingsprosjekt (som det er tverrpolitisk enighet om, og som er forankra gjennom vedtak av både forrige og sittende regjering) omtales om «et hardt angrep av en sykdom med symptomer som forskjøvet virkelighetsforståelse og hallusinatoriske forestillinger om at en mektig kraft utenfra plikter å dukke opp for å løse problemer du selv har ansvar for». Dette er drøye påstander. Jeg ser meg nødt til å drive litt rask voksenopplæring.

Flystripa her i Bodø er utslitt og trenger utskifting. Samtidig forlater luftforsvaret byen i det som er den største statlige utflyttinga/nedleggelsen av arbeidsplasser noensinne i Norge. Bodø har valgt å se på mulighetene dette åpner. Geografien her er slik at flystripa ligger på langs nesten midt på halvøya, og avskjermer et enormt areal på den ene siden fra resten av byen. Ved å flytte den flystripa som uansett må erstattes en snau kilometer mot sør, frigjøres nesten 3000 dekar til næring, bolig og øvrig byutvikling. Dette arealet er sårt tiltrengt, og vil minske presset på markagrensen og matjorda.

Avinor skriver selv på sine sider at lufthavna i Bodø er et regionalt knutepunkt for landsdelen, som skal dekke de markedsmessige behovene for flyruter, charter og frakt sånn at det bidrar til verdiskaping, næringsutvikling og bosetting. I Bodø er flyrutene den aller viktigste forbindelsen vi har med resten av landet. Skal vi nordover er fly stort sett eneste alternativ. Skal vi sørover, kan vi sette oss på toget, det tar rundt ti timer til Trondheim, eller 18 til Oslo. Vi har en betydelig turistindustri, og Bodø er porten til Lofoten. Lufthavna er utrolig viktig infrastruktur!

Prosjektet er kostnadsberegnet til rund 6 milliarder. Statens andel er på om lag halvparten. Kommunen, fylkeskommunen og næringslivet bidrar sterkt. Hvorfor skulle det være urimelig å forvente at «Han Stat» bidrar i dette samferdselsprosjektet? «Han Stat» sponser hver billett i Operaen i Oslo med over 2000 kroner, og vil gjøre det i flere tiår fremover. (Og vi forsvarer likevel byggingen av operaen!) Den samme staten bidro til nytt dobbeltspor mellom Asker og Sandvika. Samlet kostnad var ca. 4 milliarder. Ny E18 gjennom Østfold kostet om lag det samme som flyplassprosjektet i Bodø. Ny NTNU-Campus kostet over 11 milliarder, Stortingsgarasjen 2,3 milliarder. Det er ikke vanskelig å finne utallige utviklingsprosjekter «søraførr» i mangemilliarderklassen. Så vet du Snorre, Bodø krever sjølvsagt at staten også bidrar når Bodø og Nordland står foran sitt viktigste utviklingsprosjekt. Noe annet hadde vært sjukt!