Torgeir Knag Fylkesnes er en hardtarbeidende SV-politiker som står på for Troms og Nord-Norge. Han er tydelig og er en «ja-mann» i SVs ledelse, han er dyktig politisk og en tydelig leder.

Han har i stått i bresjen for SVs «Ja til Nord-Norge»-prosjekt, som sendte ham inn på Stortinget i 2013, han sier tydelig «ja» til Nord-Norgebanen som en av dens fremste støttespillere.

Torgeir sier «ja» til bedre næringspolitikk, fiskeripolitikk, landbrukspolitikk, distriktspolitikk, og «ja» til en «ny grønn deal», et grønt skifte på folkets premisser. Han er tydelig på at SV skal omfavne hele Norge og ikke bare de største byene. Hvis vi skal lykkes som nasjon må vi tenke hele landet, vi må utvikle hele landet. Da trenger vi Torgeir i SVs ledelse.

Torgeir har gjort en fantastisk jobb som nestleder i SV. Han har klart å knytte næringspolitikken, miljøpolitikken og ikke minst omfordelingspolitikken sammen gjennom «ny grønn deal». Han leder det vanskelige prinsipprogramarbeidet og skal lede arbeidet med det neste arbeidsprogrammet. Torgeir er en mann å satse på.

Som forhandlingsleder i forhandlinger om statsbudsjettet har Torgeir virkelig stått på våre krav. Takket være Torgeir kan Tromsøs politikere forhandle videre om byvekstavtalen i Tromsø, minstepensjonister og de som mottar ytelser fra Nav får noe mer å rutte med, flere prosjekter i Troms og Finnmark får statlig finansiering og ikke minst familien Collin på Finnsnes kan endelig være fri.

Jeg er så heldig å være innstilt til ny leder av Troms SV, og stiller meg helhjertet bak vår representant på Stortinget, og vår mann fra Troms i SVs ledelse!