Gå til sidens hovedinnhold

Ja til OL i Norge

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Senterpartiet har på sitt landsmøte sagt ja til at Norge skal søke om å arrangere Vinter-OL i 2034.

Noen hevder at et slikt ønske alltid må komme nedenfra, som et krav fra idretten selv. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Det er en grunnleggende fordel at det finnes politisk støtte og vilje til styring bak et slikt prosjekt. Norsk idrett kan ikke alene forvalte flere milliarder til et OL helt avsondret fra demokratiske prosesser. Dersom idretten skulle takke nei fordi initiativet denne gang kom fra et politisk parti, er jo saken grei. Da blir det ikke noe OL i Norge.

Ideen om OL er basert på gjenbruk og restaurering av eksisterende anlegg i ulike deler av landet, i tillegg til fokus på nye anlegg, basert på samfunnets felles interesser og hvor idretten har størst behov.

Det er interessant at Senterpartiet setter som betingelse at Nord-Norge skal spille en sentral rolle i å arrangere et nytt OL, med Alpint i Narvik og bygging av ny ishall i Tromsø.

Narvik er allerede aktuell som arrangør av Alpint-VM i 2027, det betyr at infrastrukturen vil være på plass syv år seinere.

En ishall i Nord-Norges største by vil breie ut den populære hockeyidretten som nasjonal idrett, og garantere for fornuftig etterbruk.

Historien om norske OL-søknader de siste årene er brolagt med nederlag. Både Tromsø 2018 og Oslo 2022 mislyktes, både på grunn av manglende folkelig støtte og fravær av forankring i idrett og politikk.

Norge er en stor vinteridrettsnasjon, mange mener derfor at vi må arrangerer OL med jevne mellomrom. Det er en kortslutning. Vi må ingenting, for et slikt arrangement er avhengig av statsgaranti på flere milliarder kroner. Det forplikter både når det gjelder samfunnsnytte og oppslutning i opinionen.

Et nytt OL i Norge er nødt til å være nøkternt. Det kan ikke skje på IOC sine premisser, der et arrogant pampevelde lenge har tviholdt på skattefordeler og andre privilegier.

Norge kan ikke søke OL dersom det viser seg at IOC ikke er mottakelig for endringer og fornyelse i sitt regelverk. En dokumentert evne til å reformere IOC må være betingelsen for en norsk søknad.

Men ideen som Senterpartiet nå har unnfanget er absolutt interessant. Et OL som inkluderer alle landsdelene er uten tvil den eneste muligheten til å skape nasjonal oppslutning rundt prosjektet.

Kommentarer til denne saken