Det nye Nasjonalmuseet i Oslo har cirka 6.500 verk på utstilling. Til sammen eier Nasjonalmuseet 100.000 verk, så svært mye av kunsten er gjemt bort på magasin.

Nasjonalmuseet drives etter egne vedtekter, men det er staten som eier museet. De cirka 100.000 verkene er statens eiendom, og da må man spørre seg om hvorfor cirka 93.500 verk er gjemt på magasin og bare er tilgjengelig for et museum i Oslo.

Bygging av det nye Nasjonalmuseet ble finansiert av staten, det vil si skattebetalerne. Sluttsummen ble 6,15 milliarder kr. Årlig bidrar staten med cirka 900 millioner til drift av Nasjonalmuseet.

Tromsø burde slåss for å få et eget nasjonalmuseum til byen, der kunstverkene hentes fra det enorme magasinet til Nasjonalmuseet. Og byen burde slåss for at staten skal finansiere et kunstbygg. Det er gode krefter i politikken, kunst- og arkitektmiljøet, reiselivet, næringslivet og generelt i byen som kan få dette realisert.

Argumentene for et Nasjonalmuseum Nord-Norge:

  1. Kunst må ikke gjemmes på magasin. Den må vises frem.
  2. Kunst er med på å fortelle vår historie og definere vår identitet. Vi ønsker å vise dette frem i Nord-Norge på vår måte.
  3. Samisk kultur/kunst vil få en viktig utstillingsarena.
  4. Tromsø har et annet klima og andre værfenomen enn for eksempel Oslo. Kunst og kunstbygg vil derfor ha et annet uttrykk enn andre steder.
  5. Tromsø og Nord-Norge vil få et viktig signalbygg.
  6. Et Nasjonalmuseum Nord-Norge vil gjøre det mer attraktivt å bo i Nord-Norge. Vi som bor her vil få muligheten til å se kunst, og ikke minst vil kunsten være en attraksjon å vise frem til besøkende familie og venner og for turister generelt.
  7. Tromsø har mange tilreisende både via Hurtigruten, cruiseskip, hurtigbåt, fly og buss/bil. Det er med andre ord et godt grunnlag for å få mange besøkende til museet.

Kort oppsummert: Et Nasjonalmuseum Nord-Norge vil være et enormt løft for både byen og Nord-Norge. Det må vi få til!