I de siste ukene har vi i Tromsø opplevd økte smittetall. Vi har vært den kommunen i landet med høyeste smitte – og det er ikke en rekord vi ønsker å inneha. Situasjonen har stilt våre fagfolk og folkevalgte politikere i en svært krevende situasjon. Med dette som bakgrunn styrer kommunen nå i retning av innføring av koronasertifikat. Det er en ordning som medfører folkets bruk av dokumentert vaksinering og/eller dokumentert Covid-19 sykdom og/eller dokumentert negativ smittetest siste døgn. De som kan fremvise dette, vil kunne få tilgang til deltakelse i et tilnærmet normalt samfunnsliv. Tromsø Arbeiderparti støtter denne strategien, og det er det flere grunner til.

Håndsrekning til næringslivet

Koronapass vil sikre at næringsliv og kulturarrangement kan gå tilnærmet normalt. Pass-ordningen vil sammen med tydelige retningslinjer i hjem der barn blir smittet, lette det praktiske samfunnslivet. Store deler av næringslivet som er arrangements- og publikumsrettet, har blitt pålagt strenge, men nødvendige restriksjoner og praktiske forordninger gjennom pandemien. Turistrettete næringer, kulturnæringer, idretten (spesielt breddeidretten), serveringsbransjen, er alle næringer som trenger en utstrakt hånd til økonomisk overlevelse.

Koronapass kan redusere innleggelser

Folkehelseinstituttet fører statistikk på sykehusinnleggelser med covid 19. Totalt er det foreløpig rapportert om 514 fullvaksinerte, 92 delvaksinerte og 2 815 uvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen siden begynnelsen av koronavaksinasjonsprogrammet (FHI, Situasjonsrapport Covid 19). Erfaringer fra andre land tilsier at koronapass kan redusere antall sykehusinnleggelser. Bare den konsekvensen skulle være grunn god nok for en pass-ordning. Covid-19 innleggelser gir sykehusene våre store økonomiske og personellmessige belastninger, og viktigst; de tar av en kapasitet som skulle gå til all annen livsviktig behandling av pasienter.

Konspirasjoners blomstringstid

Protestene mot koronapassordningen er tydelig i media og ikke minst sosiale media. Noe av bekymringene rundt dette kan vi forstå, men det meste av konspirasjoner og historiske sammenligninger hinsides virkelighetens verden, tar vi fullstendig avstand fra.

Positive følger veier tyngst

Vi mener koronapassordningen gir folk flest helt ny anledning til å leve et tilnærmet normalt og enklere samfunnsdeltagende liv, det gir viktig næringsliv «pusten tilbake», og det kan øke motivasjonen for etternølere til å vaksinere seg. I sum er dette langt å foretrekke enn alternativet med fortsatt uforutsette og plutselige innstramminger de færreste er motivert for. Vi er stolt over å ha en tydelig og engasjert ordfører som går i front og kjemper for innbyggerne i Tromsø sin helse og samfunnsliv.