Telegrafbukta har vært et populært utfartssted i Tromsø i hundre år. Det er en bynær naturperle. I området har det også vært stupetårn, akvarium, restaurant og kiosk på Nyløkken og selskapslokale i Robukta. En avdeling av Perspektivet Museum ligger også i nærheten. Området er utbedret med stier, gress, bålplasser og Tuftepark. Det brukes mye og det siste året har virkelig vist betydningen av attraktive uterom. Det skal vi satse mer på i denne byen.

Da trengs det et nytt løft. Nobilemonumentet og området rundt bør rustes opp. Stien kan videreføres til Fagerengfjæra og Vangberg så de områdene tilrettelegges for mer bruk. Telegrafbukta og Holtjordene må på den måten knyttes sammen som en grønn opplevelsesrute med læring og rekreasjon underveis. Og sist men ikke minst; det bør være mulig å kjøpe litt å spise og drikke i området sydspissen.

Denne våren er det levert et forslag til nettopp et lite utsalg for mat og drikke, kalt kontainerkaffe, plassert på parkeringsplassen ved inngangen til Telegrafbukta. Dette er et ekte gründerprosjekt som vil bety mye for mange og supplere opplevelsene. Men kommunens ledelse har vært negativ og viser til konflikt med parkering, kø og forsøpling.

De fleste har vel besøkt slike parker og sett hvordan små kiosker har tilbud som glir fint inn. Forsøpling kan det bli av all aktivitet, det avgjørende er om folk kaster avfallet i dunkene som er utplassert.

Det som kan være et reelt problem er at Opplysningsvesenets Fond OVF eier Telegrafbukta og er restriktive til kommersiell virksomhet som ikke er en del av rekreasjonsformålet. Der mener jeg kommunen prinsipielt bør støtte et slik småskala serveringstilbud som er foreslått her, og heller argumentere overfor OVF for at det er et tiltak som underbygger formålet med Telegrafbukta; rekreasjon, friluftsliv og hygge.

For vi ønsker fortsatt at folk skal bruke uteområdene mye. Venstre har stemte for dette initiativet men kommunens politiske ledelse ved Ap, SV og SP stemte mot i kommune- og byutviklingsutvalget, KOBY. Det virker som det er lettere i Tromsø å si nei når man er i tvil. Med den holdningen går byen glipp av mye bra.

Jeg håper, for byens skyld, at mange politikere snur i denne saken og stemmer for at kommunen går videre med planene for et lite serveringstilbud med et ja til kontainerkaffe i Telegrafbukta.