Det er interessant å se hvordan Sverre Diesens tastatursinne og sviktende impulskontroll tar overhånd når noen stiller spørsmål ved hans ideer knyttet til avskrekking ovenfor Russland i form av langrekke presisjonsild. Diesen mener åpenbart at politiske og strategiske diskusjoner bare kan føres i militærfaglige korridorer, slik at man der kan meisle ut en strategi og servere denne strategien til posisjonen i form av «one-linere» på tegneserienivå. Problemet i norsk forsvarsdebatt er at deler det fagmilitære miljøet ikke evner å ta inn over seg politiske problemstillinger, og får nærmest panikk når noen politikere utfordrer analysene. Diesen er en av dem i årevis har brukt hersketeknikker for å kneble den politiske forsvarsdebatten, med målsetting om å etablere et meningsdiktatur der han får frie spillerom for idéene han ikke lykkes med å iverksette som forsvarssjef. Dette kommer tydelig til syne når han i begge sine tilsvar til meg, både karakteriserer og latterliggjør.

I sitt andre tilsvar avfeier Diesen med største selvfølge at det vil være umulig å etablere en logistikk-korridor gjennom nordlige deler av Sverige og Finland til Finnmark. Nordefco-samarbeidet mellom de nordiske landene har blant annen en konkret målsetting om å etablere forpliktende logistiske løsninger og samarbeid ved kriser, som også skal trenes i fredstid. Det er mulig Diesen har hatt en litt vel lang ferie, som ikke har fått med seg at en ekspertgruppe fra Center for European Policy Analysis (CEPA) i mars la frem en detaljert analyse av utfordringene som våre allierte har knyttet til mobilitet og evne til å manøvrere fritt på tvers av landegrense. I tillegg er Norge og USA en del av EU-prosjektet PESCO, som har til målsetting å styrke militær mobilitet og effektiv forflytning av styrker på tvers av landegrensene i Europa. Da sier det seg selv at dette også vil kunne la seg gjøre nord for polarsirkelen.

I oktober i 2015 kom FFI-rapporten «Strategisk overfall med fiendtlig luftlandsetting – håndtering uten egen landkomponent» utarbeidet av 5 analytikere i FFI og godkjent for utgivelse av avdelingssjef Jon Skjervold. Denne rapporten konkluderer med at en forsvarsstruktur uten tradisjonell hær ikke vil kunne håndtere et strategisk overfall i Finnmark, og fraværet av tyngre og balanserte hærstyrker vil umuliggjøre gjenoppretting av sikkerhet. Det er allment kjent at rapporten ble forsøkt stoppet av Sverre Diesen til tross for at den var godkjent for utgivelse. Til slutt grep Diesens samboer inn, som sjef i Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, og stoppet utgivelsen, fordi den etter sigende ikke holdt faglig nivå.

Sensuren mener flere fikk følger og den påfølgende langtidsplanen, Prop. 151 S (2015-2016), ble vedtatt uten landmaktdel, i seg selv en skandale fra Solberg-regjeringa. Nok en gang ble hær og HV nedprioritert, gjennom nedleggelse av 2.BN og flytting av 339 skvadron fra Bardufoss til Rygge. Forsøket på meningsdiktaturet fra Natvig og Diesen fikk etter det et par kraftige skudd for baugen under de grundige fagmilitære arbeidene forut for landmaktutredningen i 2017 og den siste langtidsplanen. Jeg mener den dag i dag, som i 2016, at Riksrevisjonen burde gransket prosessene i langtidsplanene opp mot rollene til Diesen og Natvig.

At Diesen fortsatt sliter med sitt forlatte tankegods er det vel ingen som mister nattesøvnen av. Det som derimot er problematisk, er at vi har en stabssjef i Forsvarsstaben som ytrer seg med rene politiske betraktninger om budsjettstørrelser og Norges forhold til NATO. Det var nettopp det jeg påpekte i mitt første innlegg, der jeg poengterte at Norge er NATO i nord!

Derfor er det i demokratiets navn på tide at politikerne igjen melder seg på den politiske og den militærstrategiske delen av forsvarsdebatten. Mindre hersketeknikk og karakteristikker kan vi bare håpe på.

Og til slutt Diesen; sufflør i Heggelia? Virkelig?