Gå til sidens hovedinnhold

Ja, Sametinget er fortsatt en viktig institusjon!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg til Nordnorsk Debatt 11.02.21, tar Frps stortingsrepresentanter Per-Willy Amundsen og Bengt Rune Strifeldt til orde for å legge ned Sametinget og si opp ILO-konvensjon nummer 169. Dette er en sterk provokasjon som behøver motsvar.

I kronikken hevdes det at ratifiseringen av ILO-konvensjon 169 har ført til konflikt og splittelse i det norske samfunnet. Forfatterne evner ikke å føre bevis for denne påstanden. Tvert imot er det koloniseringen av Samelandet (Sapmi) som er roten til de konfliktene som finnes mellom samer og den norske stat. Den allmenne historiefortellingen lyder at ratifiseringen av konvensjon 169, samt opprettelsen av Sametinget, var to steg på veien mot forsoning. Det er dette Fremskrittspartiet forsøker å rykke opp. Snakk om å se flisen i sin brors øyne, men ikke bjelken i sitt eget!

ILO-konvensjon 169 er ikke bare viktig for å synliggjøre samenes krav som et urfolk, men også deres krav til områdene i Sapmi. Videre har Finnmarksloven som kom i 2005 motvirket urett som Alta-saken på 1970- og 1980 tallet. Når forfatterne skriver at de ønsker å fjerne Finnmarksloven og si opp ILO-konvensjonen, viser det at rettighetene til de samiske folket fortsatt står på spill. Dette er to reglementer som er vedtatt at Norge skal følge. De har hatt enorm betydning.

Finnmarksloven har sikret samiske rettigheter, men det trengs en oppgradering. Vi mener det er nødvendig med en vetorett for den samiske befolkningen mot naturinngrep i de samiske områdene, bestemt av sentrale myndigheter.

Frp-politikerne nevner at det ikke finnes god statistikk på hvor mange samer som bor i Norge. Det nærmeste vi kommer, er Sametingets valgmanntall. Men hvorfor nevner de ikke Skatteetatens liste over samiske språkbrukere? Her har det gjennom mange år vært en underrapportering. Om Fremskrittspartiet ønsket bedre oversikt over antall samer i landet, kunne de lansert en registreringskampanje for å få flere til å melde seg hos Skatteetaten. Men siden de selv ikke har løftet en finger i regjering, velger de heller å skylde på Sametinget.

Grensetraktaten av 1810 fullførte oppdelingen av Sápmi. Over 200 år senere har samefolket fortsatt ikke selvbestemmelse. Når Frp spør om Sametinget er nødvendig i 2021, stiller de spørsmålet på hodet. Veien framover er ikke å legge ned Sametinget, men å styrke samenes rett til selvbestemmelse, overføre flere oppgaver til Sametinget, øke samarbeidet mellom sametingene i de ulike delene av Sápmi og styrke det samisk språket.

Amundsen og Strifeldt skriver:

"Praktisering av prinsippet om full likeverdighet i samfunnet kan vanskelig forenes med at utvalgte grupper i det norske samfunnet ytes særbehandling fra den norske stat."

Å redusere samefolket til en "gruppe" i det norske samfunnet" er reduktivt og visker ut viktige deler av historien til den norske stat. Samefolket har ikke samtykket til å bli med i det norske samfunnet, men ble tvunget inn i det av lensmenn, misjonærer, skoleeiere og skatteinnkrevere. Om Fremskrittspartiet virkelig ønsket forsoning, ville de spart seg for denne frekkheten.

"Det er lenge siden alle samer bodde i nord. Mennesker som definerer seg som samer finner vi i hele Norge og kulturarven er viktig for alle nordmenn."

Forfatterne slår inn åpne dører når de påpeker at ikke alle samer bor i nord. Sametinget representerer alle samer som bor i Norge, og inkluderer representanter fra Sør-Norge valgdistrikt. Påstanden om at "kulturarven er viktig for alle nordmenn" er irrelevant, all den tid samefolket er et eget folk. Noen av oss kaller oss tilfeldigvis også nordmenn, men den samiske kulturarven hører samefolket til.

Fremskrittspartiets prinsipprogram fremhever eiendomsretten som et grunnleggende prinsipp. Dessverre er dette et snevert, vestlig syn på eiendomsretten, som i sitt vesen er diskriminerende mot samefolket. Hva med samefolkets tradisjonelle bruksrett, som strekker seg tilbake før manns minne? Hundrevis av år har våre forfedre brukt landet i nord til fiske, jakt og beitemark.

I motsetning til duoen fra Frp, ønsker vi å styrke den samiske eiendomsretten, motvirke utnytting av de samiske naturressursene, motarbeide undertrykking og arbeide for likeverd.

Mii ain leat dáppe — vi er her stadig!

Vegard Holtås (21), på valglisten til Samefolkets Parti, Sør-Norge valgdistrikt, Bergen
Ole Andreas Myhrer Smith (20), andrekandidat for Rødt Troms, Tromsø
Paula Lorentzen (20), femtekandidat for Rødt Nordland, Vestvågøy

Kommentarer til denne saken