Hanne Hagtvedt Vik, fagansvarlig for Samenes historie, UiO, Ellen Cathrine Lund, programleder for Samenes historie, UiO og Ole Jan Larsen, prosjektredaktør, NRK forklarer i et innlegg hva intensjonene med NRKs podkastserie om samenes historie er.

Vi kan være enige i at det er en god intensjon at podkastserien kan bidra til at samene ikke forblir helt usynlige i fremstillingen av Norges historie. Vi kan også være enige i at det er en god intensjon å “bygge på forskernes egen forskning og det er forskerne selv som målbærer denne.”

Selv om det har kommet frem at NRK ikke har travet helt rent i forhold til den sistnevnte intensjon, kan vi stille spørsmålet om serien bør evalueres etter annonseringen eller etter de intensjonene som er angitt i innlegget fra NRK og deres fagansvarlige.

Innlegget tyder ikke på høy bevissthet om betydningen av en perspektivering, men det er neppe konstruktivt å forsøke å løpe fra sin annonsering, og forsøke å snakke om mye annet. Slikt fremstår lett som et forsøk på gaslighting, og det skaper kun frustrasjon og fungerer dårlig.

En annonsering om perspektiv medfører forventninger. Utgangspunktet er at når du ser noe fra et bestemt perspektiv, er at du er bevisst at du selv har et ståsted og dermed et utkikkspunkt og at den som du betrakter har et annet ståsted. Perspektivtaking er en måte å forstå verden på som krever at du ser deg selv i den andre, og gir rom for den andre til å forstå.

Det handler altså om å gi plass, forstå at du ikke er den eneste. Perspektivtaking er viktig for et samfunn for å skape forståelse for hvordan andre tenker og føler. Det kan føre til at vi som samfunn blir mer medfølende, mindre fordomsfull og mer empatisk overfor oss selv og overfor hverandre. Se bare hvor mye nytte våre samfunn allerede har fått av den hjelpen vi har fått av feministisk vitenskapsteori til å bevisstgjøre oss på kjønnsperspektivet og starte å lære oss implikasjonene av det.

Vi finner ikke grunn til her å gjenta at podkastserien ikke formidler et samisk perspektiv, men noe annet. Vi vil her anmode allmenkringkasteren om å erkjenne det. En slik erkjennelse vil kunne være et fint utgangspunkt for å drøfte hva et urfolks- eller minoritetsperspektiv bør inneholde for å oppfylle de annonserte målsettingene, samt hvem som bør presentere det.

Å få fremstilt samenes historie fra et samisk perspektiv er et flott prosjekt som NRK ikke bør gi opp. Veien tilbake til tegnebrettet bør derfor ikke være lang. Og så kan man sikkert få nyttiggjort seg de podkastene som allerede foreligger ferdig produsert. De kan sikkert også ha informasjonsverdi i kraft av det de er; samenes historie sett fra et fornorska perspektiv.