Under tittelen «NRK-eksperter som ikke er eksperter» begår iTromsø-kommentator Egon Holstad i kronikk i VG et regelrett karakterdrap på NRK-journalist Hallvard Sandberg, for angivelig å ha opptrådt som «ekspert» på Covid-19. «Det er bra med folkeopplysning», skriver Holstad, men «....vi som er journalister kan likevel ikke påta oss rollen som eksperter når det kommer til denne – på mange måter – svært komplekse og vanskelige situasjonen.»

Hva er det så som har forårsaket denne hellige vrede fra Egon? Jo det er at Sandberg i et intervju med Hege Moe Eriksen på NRK refererer nøyaktig det samme som FHIs direktør Camilla Stoltenberg sier i «Debatten» samme dag, nemlig at vi kan stå foran en enorm smittebølge i Norge med mange samtidig syke. Det plager Egon at Sandberg legger trykk på «maaange» og «enooorm», en uttrykksmåte som Egon åpenbart mener er forbeholdt satirikere som ham selv, ikke journalister som formidler fagstoff.

Greitt nok, Egon mener at Sandberg burde formidle stoffet med samme steinansikt og stive kroppsholdning som FHI-direktøren, men er det noe å skrive kronikk om?

Men nei da, Egon har enda et kort i ermet. Sandberg serverer nemlig et tall på spørsmål fra intervjueren. Moe Eriksen spør, med referanse til dagens smittetall på over fem tusen, om hva vi kan vente framover, hvorpå Sandberg svarer, «kanskje en tidobling av det», «.....det er umulig å si hvor høyt det går, men potensialet er der».

Egon sparer ikke på kruttet i sin karakterisering av dette «spinnville» utsagnet, folk kan lese det selv, men det viktigste er spørsmålet om kildevern. For Sandberg får så ørene flagrer for at han ikke vil oppgi på twitter konkrete kilder for denne «bisarre seansen» og «eskalerende dommedagsprofetien».

Hvis jeg hadde blitt intervjuet sist onsdag, ville jeg på det tidspunktet ha referert til estimerte vekstrater for Omikron-viruset fra Sør-Afrika og Storbritannia, men i motsetning til Sandberg har jeg publisert noen få fagfellevurderte artikler om Covid-19, og kan tillate meg å gjøre noen ekstrapoleringer under paraplyen «ekspert».

På den annen side har Sandberg, som undersøkende journalist og prisbelønt vitenskapsformidler, bedre kilder enn meg. Før helgen skriver FHI på sine egne nettsider at man holder tilbake en risikorapport om Omikron i påvente av flere data og modelleringsresultater. Jeg regner som sikkert at Sandberg har hatt god kjennskap til innholdet, men kan selvsagt ikke oppgi gi kilde før rapporten blir publisert. I dag, 13. desember, publiseres denne risikorapporten.

Her viser FHI, som i tidligere rapporter, resultater fra modellering av to scenarier; et lavt og et høyt scenario. Tidligere har det høye scenariet vist seg å stemme bedre enn det lave for deltavarianten. Det nye denne gangen er at man viser resultater også for Omikron. Det lave scenariet angir ca 13 tusen daglige smittetilfeller på julaften og 90 tusen tilfeller om tre uker, mens det høye scenariet gir 70 tusen tilfeller på julaften og 300 tusen tilfeller om tre uker. Sandbergs «spinnville dommedagsprofeti» (50 tusen tilfeller om uker) ligger altså pent under FHIs lave scenario.

Helt siden Egon Holstad skrev om det unevnelige antall tonn med ren gift som skulle dumpes fra Nussir i Repparfjorden, har jeg utviklet en aversjon mot den forføreriske, satirestilen han anvender på spørsmål som krever sakkyndig, kritisk journalistikk.

Kommentatorer som bare kommenterer, men unnlater å gjøre nødvendige undersøkelser, er ikke journalister.