Gå til sidens hovedinnhold

Ishavskatedralen kan ikke stå som symbol på rovdrift i arbeidslivet.

Musikerne ved Ishavskatedralen blir nektet ansettelse, selv etter å ha spilt over 450 konserter i året siden 2013.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

12 musikere ved Ishavskatedralen fremmet i forrige uke et søksmål mot Tromsøysund menighet. I årevis har menigheten tjent millioner på midnattskonsertene på Ishavskatedralen, men musikerne som bidrar til overskuddet får ikke stå som lønnsmottakere. De klassifiseres som oppdragstakere av menigheten, og må fakturere for oppdrag .

Dermed har de ingen av de rettighetene som vi tar for gitt og som sikres av arbeidsmiljøloven.

I mange år har musikerne forsøkt å bli ansatt, men disse kravene har ifølge søksmålet falt for døve ører. Forsøk på å organisere seg og be om kollektive lønnsforhandlinger, har ifølge intervjuet i Nordlys, blitt kategorisert som kartellvirksomhet av menigheten. Riktignok kjenner ikke menighetsrådet seg igjen i denne beskrivelsen, men søksmålet mot Ishavskatedralen er likevel et grelt eksempel på hvor dårlig kulturarbeiderne behandles i norsk arbeidsliv.

Ishavskatedralen fremstår nå som en storforbruker av løsarbeidere i norsk arbeidsliv. Mer løsarbeid er ikke bare dårlig nytt for kirkemusikerne, det utfordrer våre idealer om et rettferdig arbeidsliv.

For det er jo tydelig at musikerne ved katedralen ikke har tatt tilfeldige oppdrag for menigheten. De kan dokumentere at de fra 2013 til 2020 hadde spilt 450 konserter årlig. De har faktisk måttet jobbe i turnus der de også har hatt ansvar for sikkerhet, billettinnløsning, og annet praktisk arbeid med konsertene. Denne vedvarende arbeidsinnsatsen har gjort Ishavskatedralen til Tromsøs største arrangør av konserter.

Konsertene er god butikk for menigheten. I 2019 var overskuddet på seks millioner kroner.

Siden menigheten nekter å kategorisere musikerne som ansatte, er de heller ikke forpliktet å sørge for sykepenger, pensjonssparing, feriepenger, forsikringer og andre sikkerhetsnett for sine tolv musikere. Musikerne som nektes ansettelse står da oppført som selvstendig næringsdrivende og omfattes ikke av arbeidsmiljøloven. I tillegg slipper menigheten å betale arbeidsgiveravgift, en avgift som finansierer folketrygden.

I kulturbransjen er slik sjonglering med arbeidsmiljøloven faktisk regelen heller enn unntaket.

Som regel tvinges kulturarbeidere til å ta oppdrag i stedet for å stå som arbeidstakere i forhold der det er naturlig. Flere av organisasjonene for kulturarbeidere og kunstnere opplever at oppdragsgivere stadig oftere insisterer på at oppdrag skal gjøres på kontrakter. De nekter å ansette folk som lønnsmottagere selv om det er et åpenbart behov for deres tjenester, på fast basis over lengre tid.

Fagforeningene mener at mange oppdragsgivere i dag bryter loven ved feilaktig å definere arbeidstakere som oppdragstakere i kulturbransjen uten at det har blitt prøvd rettslig tidligere.

Men nå har den gode saken for å ta dette til retten dukket opp, midt i innseilinga til Tromsø.

I en rettssak vil vår egen Ishavskatedral stå som symbolet på et råere arbeidsliv, med tvilsomme praksiser som sprer seg langt utover kulturbransjen.

Dette stiller et viktig signalinstitusjon som Ishavskatedralen i utrolig dårlig lys. Det er en kulturinstitusjon og religiøs veiviser som skal ta vare på menneskeverdet. Kirken skal også forvalte en historisk fortelling om våre verdier som folk. Gig-økonomi og økte tendenser til å behandle folk som løsarbeidere får dessverre stadig større plass i arbeidslivet.

Det går på akkord med viktige verdier i samfunnet vår - frihet, likeverd og rettferdighet for alle mennesker. Verdier som også Den norske kirke lenge har stått for.

Opplegg som det settes søkelys på i denne saken er ikke verdig en kirke som skal være et stødig symbol for byen vår. Alle har alt å tjene på at Tromsøysund menighet løfter blikket og blir sitt samfunnsansvar bevisst.

Det er stusselig at Ishavskatedralen, et symbol som Tromsø knyttes uløselig til, ikke klarer å finne en løsning som bedre ivaretar rettighetene til arbeiderne sine.

Kommentarer til denne saken