Innføringen av bompenger er slik jeg ser det et gode tilpasset de som allerede kan sykle eller gå til jobb, barnehage eller butikk. Men et onde for de som ikke har mulighet til å sykle, gå eller ta buss for å få livet til å gå opp.

Det er ikke planlagt noe særlig for de som bor på fastlandet eller Kvaløya! Eller gud forby enda lengre ut…

Hvordan tenker man at en mamma fra Andersdalen eller Ramfjorden skal komme seg til jobb eller butikk eller barnehage uten bil? Hva hvis jobben er på Tromsøya? – hvor skal hun da parkere bilen for å kunne ta buss inn, eller skal hun ha en sykkel stående en plass? Skulle det kanskje vært på en sykkelstasjon?!

Nei – jeg har ikke sett dette i Tenk Tromsø-planene.

Bussene som frakter ungdommer til og fra skolene tyter allerede over av passasjerer, og disse bussene skal bli enda fullere, av f. eks. sånne som meg som skal komme seg til jobb

Støtt og stadig hører jeg om ungdommer eller folk som blir klemt i døra, fordi bussjåføren har det travelt med å komme seg av gårde og holde tabellen, eller når bussene er for fulle, så må de stå å vente til neste buss som kommer 10-20 minutt senere.

Og dette systemet skulle jeg finne på å bruke for å komme meg fra Kroken til Skattøra, som til alt overmål er en ganske bynær plass (sett opp mot de i Andersdal – de på Sjursnes osv.).

Men vet du, jeg føler ikke jeg kan satse på det for å rekke å:

  1. levere og hente ungene i skole eller barnehagen innenfor normaltid (7.15 og 16.30)
  2. rekke å jobbe i normal arbeidstid (for mange har en jobb mellom 8-16)
  3. klare å ha et normalt familieliv – der middagen kan være i magen før kl. 18

For jeg vil ikke at min bruk av tid for å komme meg til jobb skal gjøre at jeg må forsake tid med familien min.

For det er tross alt de som er viktigst av alt – de er fremtiden, og jeg ønsker å være der for dem.

For å gi det et perspektiv – så kan jeg ved å kjøre til jobb bruke om lag 11 minutt en vei – kontra det å sykle til jobb på el-sykkel som tar om lag 40 min på litt dårlig brøyta veg eller gangveg fra Kroken til Skattøra – via Dramsvegen (som er den eneste dugelige veg å sykle på).

Så jeg inviterer herved de som syns det er fint og flott å sykle og eller bruke buss til å se hvordan en alminnelig sykkeltur til jobb – fra Kroken – over Tromsøbrua – opp på Dramsvegen – forbi sykehuset og bort til Skattøra er.

Som sagt – ved å sykle bruker jeg 1 time og 20 minutter av min dag til å transporter meg selv til og fra jobb, tid jeg heller skulle brukt på å være med barna – lage middag til familien etc.

Jeg mener at bomringene kanskje burde vært konsentrert i sone 1 – der man absolutt bare burde sykle, så får de bruke pengene til å forbedre de sykkelvegene osv. som allerede er gode på ØYA – og ikke presse dette på alle – så lenge det IKKE finnes en eneste god idé for hvordan de utafor øya skal nyte godt av dette.

Velkommen til en sykkeltur – den som tør og tåler å sykle på dårlig brøyta gangveg, midt på Evjenvegen, midt på Dramsvegen osv. for å komme seg til jobb.

(NB. Jeg kan ikke garantere at turen blir fri for velt og skade, så sykehusregningen, den kommer evt. som en «bonus» for staten)

Det blir et innblikk i en hverdag dere kanskje har glemt å tenke på – dere som bor i asfaltjungelen i sentrum.