Gå til sidens hovedinnhold

Invester mere i barna og framtiden

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når veien du kjører på er for dårlig, bompengeringene er for mange og skolen din blir lagt ned, når gravemaskinene inntar turterrenget ditt for å lage vindmølleparker, når fødestua di legges ned, er det politikk. Det som skjer og som påvirker deg direkte i hverdagen, er resultat av de politiske partienes målsetninger hvordan de ønsker vår hverdag og framtid. Det som skjer i din kommune eller i vårt land skjer ikke som et kaos av tilfeldigheter, det skjer som følge av politikk og et demokrati som fungerer.

Utfordringen kommunene og landet står overfor i dag er å ha et samfunn som imøtekommer dagens behov og vekst uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få de samme mulighetene som oss. De fattigste får oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape muligheter for et bedre liv. Samtidig legge vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i fremtiden. Vi må jobbe både med klima og miljø samtidig som vi ivaretar de sosiale forhold på en god og økonomisk måte.

Vi ønsker at barna som fødes og vokser opp i dag skal få oppleve et Norge hvor det er trygghet for pensjoner og velferd, og hvor vi overleverer kloden i god stand til neste generasjon. I distriktskommunene er det ventet en sterk ubalanse mellom pensjonister og personer i arbeidsfør alder. Denne utviklingen øker fordi mange av de yngre flytter til byene og stifter familie der. Dermed risikerer vi at veksten i antall personer i yrkesaktiv alder blir klart svakest i distriktene

Virkeligheten er at de neste årene vil vi bli færre i jobb bak hver pensjonist, klimaendringene vil tilta, digitaliseringen vil påvirke mange arbeidsplasser og inntektene fra olje og gass vil gå ned.

Nå trenger vi ikke flere økonomer og samfunnsvitere som forteller oss at vi har økonomiske problemer. Det vi trenger nå er ungdommer som kan løse problemet. Vi trenger ungdommer som tar elektrofag, rørfag, byggfag- og anleggsfag på videregående skoler.

Ny kunnskap i skolen som kan møte framtiden med en flexibel utdannelse. At fagbrev skal være like viktig som en master. Bedrifter må vokse og utvikle seg, det gir enda flere arbeidsplasser, også gode veier og jernbane som binder hele landet sammen.

Vi må investere slik at det kommer flere tilbake i arbeidslivet, legge til rette for at barn ikke oppdager at foreldrene sliter med barnefattigdom, få foreldrene i jobb, styrke psykisk helse.

Kommentarer til denne saken