"Speciedaleren var Mynten og Substantivenes store Bokstaver var ved full Livskraft i den Tid Strevet for Stambanen gjennom Nord-Norge begynte."

Det hender en kommer over sitater som river opp døra til et rom som gir mye klarere tidshorisont enn et nøkternt årstall greier å visualisere.

Ovenstående er et slikt eksempel fra tida da amtmannen i Nord-Trøndelag foreslo samarbeid med amtmannen i Nordland etter at en "Kongelig kommisjon til utarbeidelse av en alminnelig norsk jernbaneplan" 5. februar 1875 hadde framlagt en innstilling. To år seinere ble den første jernbanekomiteen i Tromsø stifta. Den søkte samarbeid med oppnevnte jernbanekomiteer i Nordland fylke. (Stambanen gjennom Nord-Norge, utgitt i 1949.)

Med et nylig tilbakelagt stortingsvalg har Nord-Norgebanen havna i et slags avventende vakuum. Når samferdsel nå nevnes i avisartikler, er det veier og sjøtransport som omtales, mens sjølve hovedpulsåra - stambanen gjennom landsdelen - ties ned.

Noen lokalpolitikere bekymrer seg med rette over negativ befolkningsutvikling i nord, men uten å påpeke den framtidsoptimismen som Nord-Norgebanen vil utløse. Som med transportutvikling og bosettingsmønster vil også nærings-, klima- og forsvarspolitikk påvirkes av Nord-Norgebanens være eller ikke være.

I rimelighetens navn må Tromsbenkens representanter få komme skikkelig på plass i sine kontorer før vi får høre fra dem. Det er å håpe på at vår nye mat- og landbruksminister, Sandra Borch, har rukket å inspirere sin vikar, Ivar B. Prestbakmo, med hennes entusiasme for Nord-Norgebanen.

Ingen av våre Tromsrepresentanter har fått plass i transport- og kommunikasjonskomiteen. En kan lure på om det er etter eget ønske, eller om det bare er Nils Ole Foshaug som har fått sitt førstevalg innfridd.

Med ny samferdselsminister fra Østfold, der transportutfordringer også står på vent, kan det bli krevende for ivrige Troms-politikere å få han til å rette blikket mot Nord-Norgebanen.

Men med flertallsvedtaket fra 20. april i år, der Stortinget ber daværende regjering om å starte arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen, blir det vanskelig for vår nyvalgte regjering å ignorere sitt eget krav til seg selv.

Jernbanen utløser alle gode samfunnsbyggende effekter - i nord som i sør. Idag er store samfunnsløft her til lands ikke hindra av pengemangel. Hadde samarbeidsånd og enighet mellom de nordnorske amt fra 1800-tallet beholdt sin virksomme kraft opp gjennom århundrene, hadde Nord-Norgebanen for lengst vært en realitet.