Ungdom er en av Tromsøs alle viktigste ressurser. Vi politikere må derfor gjøre alt for å hindre at ungdom flytter vekk og for at enda flere flytter til denne flotte byen. Et av flere viktige grep er å legge til rette for at ungdom kan drive idrett. Forskning viser at nettopp det er en viktig forutsetning for at ungdom skal trives.

Tromsø er og har alltid vært en profilert idrettsby. Men nå henger vi etter andre storbyer. Det er særlig situasjonen for innendørsidrettene som lenge har vært langt under pari. Tromsø er en vinterby. Ingen andre norske storbyer har lengre vinter og mørketid enn oss. Flerbrukshaller foridrettsungdom er derfor et must. Men det har vi altså ikke i Tromsø. Det vi har, er for eksempel Skarphallen, en særs utdatert treningshall for fotball, og som er en viktig grunn til at TIL lenge har slittmed å etablere seg blant landets 7-8 beste fotballag. Så har vi Tromsøhallen, som mange mener bør kondemneres og som overhodet ikke er egnet til moderne innendørsidrett.

Et godt eksempel på tilstanden er vilkårene for friidretten i Tromsø. På nasjonalt plan er dette en idrettsgren som for tiden har kraftig vind i seilene og som rekrutterer masse ungdom. På 1970 og 80-tallet var BUL Tromsø en av Nord-Norges aller beste friidrettsklubber. Nå er friidretten i Tromsø håpløst akterutseilt, hovedsakelig fordi det ikke finnes innendørshall med bl.a. 200 meters rundbane. De siste 20 årene er det bygget ca. 15 flerbrukshaller i Norge med slike rundbaner. Det er bare en hake ved dette: ingen av disse hallene er bygd nordom Trøndelag! Det finnes heller ingen slike baner i Nord-Norge fra før av. Dersom noen lurer på hvorfor det ikke kommer flere friidrettstalenter fra Nord-Norge, a’la Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene, så ligger mye av svaret nettopp her.

Mangelen på en stor og moderne flerbrukshall i Tromsø gjør at flere talentfulle ungdommer flytter fra byen mens mange lar være å flytte til av samme grunn (bl.a. studenter).

Så hva kan gjøres? Vel, det gjøres allerede mye. I Kommunedelplan for idrett og friluftsliv er flerbrukshall prioritert. Men den må prioriteres enda høyere – og sterkere – når planen nå skal rulleres. Mest aktuelt nå er å bygge om Skarphallen til flerbrukshall. Det forutsetter bl.a. at TIL og fotballen må ut. Det må derfor lages en god og akseptabel løsning for TIL. Kanskje kan det være en midlertidig «boble» over fotballbanen i Kroken og at fotballen gis sikkerhet for at det vil bli bygget en skikkelig fotballhall i byen innen rimelig tid. Så må også kommunen få opp tempoet med å finne frem til- og få avsatt arealer til idretten. Her har det hittil gått for sakte.

Å fikse hallsituasjonen i Tromsø er stor oppgave. Men dette får vi til om alle gode krefter drar i samme retning. Og gode krefter finnes: vi har bl.a. vår ordfører som er oppriktig engasjert og dedikert for å finne løsninger i saken. Jeg vet også om flere politikere i de fleste andre partier som brenner for å få løst hallutfordringene i Tromsø. Men for å lykkes, må vi for all del unngå det som vi i Tromsø er blitt så kjent for, den typiske Tromsøfella. Det er det at gode og nødvendige prosjekter her i byen så ofte blir stoppet fordi vi politikere bruker så mye energi på å markere avstand til forslag fra politikerkollegaer i andre partier og til å skyte ned hverandres prosjekter. La oss derfor for sakens skyld legge band på oss slik at vi ikke går i Tromsø-fella denne gangen.