I et eget brev til politidistriktene tidligere denne uka beskrev Politidirektoratet (POD) behovet for en visjon for politiet. Arbeidet skulle ledes av seksjonsleder Jørn Presterudstuen.

Den såkalte visjonen skulle skape en felles mening og retning for både virksomheten og omgivelsene, skrev POD.

– Visjonen skal ligge som en overbygning til den reviderte virksomhetsstrategien. Meningen er at de strategiske valgene vi skal ta, støtter opp om visjonen, sa Presterudstuen til politiforum.

En byråkratisk nytale som ble møtt med med alt fra mild latterliggjøring til hoderisting i korridorene på Stortinget.

SV kalte det for tullete. Høyre mente at det hele var bortkastet ressursbruk, Sps Ivar B. Prestbakmo var enig. FrP lurte på hvorfor politiet manglet en visjon i utgangspunktet.

Det har tross alt et lovfestet formål i Politiloven: «Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.»

Bestillingen på visjonen kom fra øverste hold: politidirektør Benedicte Bjørnland. Uttalelsene i saken, som referert i Politiforum, tyder på en politibyråkrati som er i utakt med tiden. Og i utakt med en justisminister som tilhører et parti som aktivt er kritisk til de mange mellomlederstillingene i politiet.

Som partiets nestleder Marit Arnstad sa til Nationen i 2020: – Før var politiet en pyramide som var tungt bemannet på bunnen og tynt på toppen, men nå har det blitt en pære full av nye mellomledere.

Og det tok ikke mer enn to dager før justisminister Emilie Enger Mehl helte kaldt vann i blodet til Politidirektoratets byråkrater: Politiet må klare seg uten en visjon. De får forholde seg til Politilovens paragraf 1.

Jakten på en ny visjon er avlyst.

Tildragelsen ble et blaff i mediebildet. Men det kan gi rev i seilene for Senterpartiet på en viktig sak - avbyråkratisering. Sp gikk til valg på å legge ned hele Politidirektoratet og overføre ressursene til politidistriktene, særorganene og Justis- og beredskapsdepartementets politiavdeling.

Den byråkratiske nytalen og visjonen til POD kan fort bli det dyttet justisministeren trenger for å sette i gang det som er lovet i Hurdalsplattformen: Gjennomgå Politidirektoratets oppgaver, mandat og ressurser for å sikre at innretninga på arbeidet deres er hensiktsmessig organisert.

For det kan fremstå som om det er altfor mange folk med altfor lite å gjøre i PODs kontorer. Det er nok nyttig arbeid å ta seg til i operativ tjeneste.