Gå til sidens hovedinnhold

Ingen skal leve i vold!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vold i nære relasjoner rammer nesten 150 000 mennesker i Norge. Dessverre viser det seg at den samiske befolkningen er særlig utsatt. Særlig utsatt er kvinner og barn, selv om også menn opplever vold.

Vold tar mange former. Fra slag, vonde ord, kontroll, isolasjon og til det som kalles materiell/økonomisk vold - der overgriper tar kontroll over eller misbruker offerets penger og eiendeler.

Når noen lever med vold i nære relasjoner kan det virke uforståelig at offeret ikke “bare går”. Å bryte ut av en farlig og skadelig relasjon burde jo være en enkel avgjørelse tenker mange. I en ideell verden hadde det vært nettopp det, enkelt - og ufarlig. Da hadde voldsutøver blitt fjernet fra situasjonen og offeret fått nødvendig oppfølging og støtte. Men dessverre er virkeligheten en helt annen. Det er de som opplever volden som må ta belastningen og jobben med å bryte ut. Og det vet vi er både vanskelig og farlig. Vi kan ikke godta at noen må stå i det alene.

Samfunnet må stille opp med hjelp i akuttfasen og videre hjelp til reetablering, beskyttelse, mulighet for å bearbeide traumer og hjelp til alt det praktiske rundt det å flytte.

Krisesentrene gjør en enorm jobb og utgjør med sin innsats forskjellen på liv eller død, men vi kan ikke lene oss på den tjenesten alene. Vold rammer både voksne og barn, skadene kan bli langvarige og de kan forplante seg som skader på neste generasjon. Arbeidet vi legger ned nå for å hjelpe de som er rammet er også et viktig arbeid for fremtiden. Barn som vokser opp med vold i hjemmet kan bli skadet for livet - dersom de overlever i det hele tatt.

Språk er en kulturbærer og en viktig del av urfolks identitet, og språk kan redde liv.

Språkkompetansen må være en naturlig del av kommunenes arbeid for å forebygge vold i nære relasjoner og for å kunne hjelpe når det allerede skjer. Barnehager og skoler er en viktig arena for å lære både om samisk kultur og språk, og personell med denne kompetansen er særlig viktig for å oppdage om barn utsettes for vold og overgrep.

Kunnskap er makt - makt til å hjelpe og til å bryte ut. I møte med mennesker i krise er kultur- og språkforståelse helt nødvendig for å etablere tillit og for å kunne hjelpe. Språkopplæring og kompetanse på kultur er et viktig arbeid for å sikre likestilling og retten til et liv i frihet fra vold.

Bargiidbellodat / Arbeiderpartiet har alltid jobbet for å styrke arbeidet med å gjøre samisk språkopplæring tilgjengelig og synlig i samfunnet; samisk for alle.

Kommentarer til denne saken