På veldig kort tid har avstanden mellom de som har mye og de som har lite blitt større i Norge. Vi ser med stor bekymring på utviklingen også i vår egen kommune. Pågangen til frivillige organisasjoner med fokus på å lindre fattigdom, øker voldsomt i den fine kommunen vår.

For eksempel har Tromsø matsentral på bare én måned fått 96 nye husstander på lista og NAV-kontoret melder ei økning etter sommeren fra mennesker som trenger hjelp. Vi vet alle hva som ligger bak: Høyere renter, dyrere mat og drivstoffpriser som koster skjorta. Heldigvis har vi i nord vært spart for de helt ekstreme strømprisene som har regjert sørpå - så langt.

Vi vet at fattigdom ikke alltid er synlig. Det kan være at man hopper over et måltid hjemme, skjuler for ungene at man ikke har råd til ulike tilbud eller skrur av varme og lys for å spare.

Les også

Barnefattigdom - et svik

Desember er adventsmåneden, og vi går inn i ei høytid der forskjellene kan bli spesielt synlige. Jula er forbundet med hjemmetid, med kos, familie, mat og gaver. Da kan forventningene bli store, og fortvilelsen likeså over å ikke kunne delta på lik linje med hva som forventes av både oss selv og omgivelsene våre. Verst går dette utover barna som alle fortjener ei høytid med glede og forventninger.

Ingen skal gå sultne og kalde i vår kommune. Som ordfører mener jeg at det er helt uakseptabelt at barn og unge ikke har mat på bordet eller varme klær i et rikt land som Norge. Vi må gjøre alt vi kan og mer til for å fjerne fattigdom i landet vårt, og i solidaritetens og anstendighetens navn må vi jobbe hardt for å motvirke driverne til fattigdom.

Den politiske posisjonen foreslår derfor å styrke de frivillige organisasjonene i neste års budsjett med to millioner, samt setter av halvanna million til Matsentralen i Tromsø i årene framover. Dette vil være viktige tiltak.

Vi vedtok også i formannskapet denne uka å bruke 200.000 kroner på gavekort til Tromsøbadet og Aurora fokus kino til barn og unge.

Samtidig erkjenner vi at dette lindrer bare fattigdommen og gjør ikke noe med de strukturelle problemene som skaper de store økonomiske forskjellene blant folk. Så hva kan vi gjøre?

De største mottiltakene mot fattigdom er arbeid og bolig.

Å eie egen bolig er den største sikkerheten og sparinga man kan ha. Det skal ikke være et spekulasjonsobjekt. For å få til det så må vi samarbeide med Husbanken, kommunen og regjeringa for at folk med helt vanlige lønninger skal kunne eie egen bolig.

Heltidsstillinger og ei lønn til å leve av er umåtelig viktig. Å sørge for å trygge arbeidsplasser i kommunen vår er jobb nummer én. Vi skal ikke privatisere og sette ut arbeidsplasser på anbud, slik Høyre gjorde i Tromsø med sentralkjøkkenet og Fagrent.

Det er mange som står utenfor arbeidslivet, som har delvis arbeidsevne. Arbeidslivet må bli mer inkluderende. Her skal vi samarbeide med Nav om å få flere inn i arbeidslivet og styrke de organisasjonene som jobber med dette.

Vi skal bygge flere boliger i regi av kommunen, og har kommet svært godt i gang med kjøp av blant annet Åsgårdmarka hvor vi skal bygge mer og har pusset opp en rekke boliger. Vi har en stor boligreserve i Tromsø og jobber nå med en boligstrategi. Det blir ikke flere boliger av å regulere mer.

Vi må ta tak i de akutte behovene som nå oppstår, og oppfordrer alle i Tromsø til å bry seg.

Samtidig skal vi ta tak i driverne for fattigdom på det strukturelle plan. Der er jobben i gang!