«Med tillitsverv i Rødt på alle folkevalgtnivåer gjennom de 12 siste årene, har jeg ennå til gode å møte en venn av Putin i Rødt

Det skriver Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen i et tilsvar til meg på Nordnorsk debatt den 21. april. Et tilsvar som ellers utmerker seg ved et vokabular henta rett fra rennesteinen. Der skal Jørgensen få lov til å kravle aleine.

Det er godt gjort av Jørgensen å ikke ha møtt en eineste Putin-venn i Rødt i løpet av 12 år. For Rødt er utvilsom det politiske partiet i Norge som huser de fleste venner av denne kategorien.

Jeg vil her trekke fram to av dem som har vært svært synlige den siste tida. Og som Jørgensen ikke kan ha vært uvitende om.

Terje Valen

Terje Valen har vært politiker i AKP, RV og Rødt i Hordaland og Bergen gjennom mange tiår. Ved siste kommunevalg var han nominert på æresplassen – siste plass – på lista til Rødt i Bergen. Den 25. februar i år – dagen etter at Russland hadde invadert Ukraina – presterte han å skrive følgende:

«I Ukraina var det kupp med regimeendring som blei brukt. Inne i landet var det intenst arbeid av Soros sine NGOar og samarbeide med dei valdelege nazi-forbunda som sikra kuppet. Etterpå har frendane til nazistane frå heile verda komme dit for å slås mot russarane i Donbass og så har fleire av dei reist heim att for å spreie kunnskapen sin i Europa elles og andre stader.

Dessutan forstår vi bakgrunnen for kuppet i 2014 og alt som har skjedd etterpå. Det er USA si førebuing på å svekke Russland og få det inn under sitt herrevelde for å kunne fortsette aggresjonen sin vidare austetter.

Dette har no Putin sett ein stoppar for utan at USA og NATO kan gjere noko. Å demonstrere mot at han gjer dette, er ei direkte støtte til USA sin aggresjonspolitikk i området og til USA sine planar om å ta knekken på Russland og legge landa vidare austetter under seg. Men vi må også orsake dei som har gått inn for demonstrasjonar mot Putin. Folk har jo blitt halde heilt uvitande om USA sin geo-politikk og blitt marinert i USA-propaganda om at det er Putin som er aggressiv. Det er ikkje så lett å få hovudet over sausen.»

Artikkelen ble offentliggjort på Valens blogg. Dagen etter hadde den funnet vegen til nettstedet steigan.no.

Overskrifta på artikkelen var «Ukraina i det store spelet». På Rødts møte på Tjeldsundkroa den 23. februar var også Jørgensen opptatt av å poengtere at det var et «spill» som foregikk og med vestlige land som provokatører. Men det er vel bare heilt tilfeldig at to Rødt-politikere med to dagers mellomrom har funnet at ordet «spill» er det som passer best for å beskrive Ukraina-konflikten.

Olga Papalexiou

Olga Papalexiou er gruppeleder for Rødt i Nesodden kommunestyre. To dager etter at Ukraina var invadert, skreiv ho følgende på si Facebookside:

«Etter min mening er denne utviklingen usigelig trist, men den er en direkte konsekvens av vestens arroganse og dobbeltmoral!»

Dette var en oppfølgning av hva ho skreiv samme sted to uker i forvegen:

«Den som virkelig er interessert i eskaleringen av den ukrainske krisen bør ta en titt på dette foredraget til John Mearsheimer, vår tids mest innflytelsesrike amerikanske politiske tenker, tilhørende den realistiske tankeskolen!

Budskapet hans er mer enn klart: Krisen er vestens feil! Jeg håper verdens ledere kan vurdere dette!»

Hvorfor Rødt?

Det er neppe tilfeldig at partiet Rødt ser ut til å være fluepapir for Putins venner i Norge. De gamle stalinistene fulgte med på lasset da AKP gikk opp i Rødt i 2007.

Rødt holder seg dernest med et prinsipp- og arbeidsprogram hvor USA og NATO er den store stygge ulven.

Og Rødt har endelig stått i spissen for å videreformidle fortellinga om Ukraina som et nazi-reir.

Det pågår nå en opphissa debatt med harde fronter i Rødt om tillitsvalgte og medlemmers holdninger til Russland og Ukraina. Dersom tilstanden i Rødt hadde vært så entydig og rosenrød som Jørgensen prøver å gi inntrykk av, ville denne debatten ha vært overflødig. Det ville også ha vært unødvendig for sentrale medlemmer i Jørgensens eget fylke å ta overgang til andre fylkeslag i protest mot vedtak fra Rødts fylkesstyre. Et fylkesstyre hvor Jørgensen sjøl sitter.