Med hensyn til russisk deltagelse på årets konferanse følger Arctic Frontiers norske myndigheter sine anbefalinger.

Regjeringen har åpnet for forsker-til-forsker samarbeid og basert på dialog med myndighetene og en grundig vurdering av retningslinjene som er gitt, har vi tillatt enkelte russiske forskere å presentere deres forskningsarbeid. Til sammen er det 12 forskere som er tilknyttet russiske universitet og utdanningsinstitusjoner som skal presentere sitt arbeid innen blant annet turisme, klima og økologi, økonomi, arkitektur, skipsfart og bærekraftig hav. Alle hadde levert sin søknad (abstract) før krigen brøt ut og forskningen er knyttet til årets tema - Pathways.

I motsetning til hva som er vanlig under Arctic Frontiers vil det ikke være noen russiske deltagere i panelsamtalene under forsknings- eller plenumsdiskusjonene. Arctic Frontiers streames også til hele verden og siden starten har alle presentasjoner og diskusjoner vært simultanoversatt til russisk. Det gjør vi ikke i år.

Regjeringen har med god grunn ikke innført akademisk boikott av Russland og oppfordret til forsker-til-forsker samarbeid der det er forsvarlig. På lik linje med regjeringen ønsker vi at sanksjonene i størst mulig grad skal være rettet mot russiske myndigheter og ikke mot sivilsamfunnet.

Vi tillater oss å sitere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Mo som sier at akademia kan være en viktig motvekt mot myndighetene også i Russland. Derfor er det gitt en åpning for å fortsette samarbeid som det er faglig grunnlag for.

La det ikke være noen tvil om hvor vi står. På grunn av handlingene til en arktisk nasjon er hele rammeverket for arktisk samarbeid opphevet. Men utfordringene som vi står i her nord, blant annet knyttet til klimaeffekter har ingen pauseknapp. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi treffes i Arktis og det er viktigere enn noen gang at vi lykkes.