Gå til sidens hovedinnhold

Ingen god strategi

Norge overlot for mye av vaksine-ansvaret til EU.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Utrolig men sant; vaksinen fra Astra Zenica som skulle være Norges viktigste våpen i kampen mot Covid-19, skal ikke brukes på risikogruppene i landet vårt. Folkehelseinstituttet varslet torsdag at de ikke anbefaler vaksinen til eldre over 65 år.

Overlege Sara Vatle ved FHI sier til NRK at graden av beskyttelse for personer over 65 år er usikker, og det heller ikke er mulig å beregne effekt for personer over 55 år. FHI mener risikogrupper under 65 år heller ikke bør få vaksinen.

Dette er nedslående, men ikke overraskende. Sverige, Tyskland og Frankrike har konkludert på samme måte. Sveits har avvist all bruk av vaksinen som Norge har satset på sammen med EU.

Vaksineringen av den norske befolkningen blir skjøvet stadig lengre ut i tid. De mest optimistiske anslagene er ifølge FHI utgangen av september, men også dette er høyst usikkert. Kostnadene for samfunnet vil bli enorme, både økonomisk og menneskelig. Mye, mye større enn prisen ville vært om Norge hadde investert mer i vaksiner sommeren 2020.

I et stort intervju i VG onsdag forsøker helseminister Bent Høie å ta kontroll over historiefortellingen. Han avviser at han og regjeringen har bommet på strategien, til tross for at både Pfizer og Moderna i børsmeldinger i juli 2020 indikerte at mRNA-vaksinene var svært lovende.

Likevel valgte den norske regjeringen å ikke investere i disse. I stedet fulgte man lydig EU-strategien, som er kaotisk og mislykket.

Høie snakker om at det måtte blir slik, fordi han ønsket å spre risiko. Alt peker likevel i retning av at han har gjort det stikk motsatte. Å outsource så viktige spørsmål i sin helhet til EU, er jo alt annet enn å spre risiko. Det er å satse alt på en hest.

Særlig merkelig blir det sett i lys av at Storbritannia har brukt syv ganger så mye som Norge per innbygger for å sponse fram en vaksine med høy effekt. Dette kaller Høie å spre risiko. De fleste andre vil kalle det risikovegring. Hvilken traktat hadde det vært et brudd på om Norge hadde gjort som flere andre land, og kjørt parallelle løp?

Vaksine-mangelen er et enormt nederlag for EU, men også for Norge som har blitt gissel. Vi har 11,2 tusen milliarder kroner stående i vårt oljefond som har økt sin verdi under pandemien. Pfizer er verdt noen promiller av det norske oljefondet, så rike er vi. Men helseminister Bent Høie sier likevel at det var umulig å gjøre mer for å kjøpe vaksiner som kunne beskytte befolkningen vår.

Vår helseminister vil ikke innrømme det. Men mye tyder på at han og regjeringen med sine veivalg har overlatt for mye av ansvaret til EU. Å ikke gjøre bruk av selvråderetten får nå konsekvenser, hvor store de blir vil vi senere få svaret på.

Kommentarer til denne saken