For dyrevenner landet rundt var det en lettelsens dag da Stortinget 13. juni 2019 vedtok at den norske pelsdyrnæringen skulle legges ned. I dag er det bare en håndfull pelsdyrfarmer igjen i Norge.

Dessverre fortsetter andre land å satse på pelsindustri. Det anslås at 90 prosent av pelsen som produseres i verden stammer fra oppdrett. Om lag 44 millioner dyr blir fortsatt drettet opp i bur og drept for pelsen sin hvert eneste år. Denne pelsen selges til land som Norge.

Pelsdyroppdrett er dyremishandling, uansett hvor i verden det foregår. Dyrevernalliansen mener derfor at et forbud mot import av produkter fra pelsdyroppdrett er et naturlig neste skritt.

Det er mange som er enige med oss, også på Stortinget. Venstre har nettopp levert inn et representantforslag om forbud mot innførsel og omsetning av pels. Forslaget vil forhåpentligvis få støtte fra SV, MDG og Rødt, som alle har programfestet at de vil jobbe for et forbud. Men hva med de andre partiene? Finnes det egentlig noen gode argumenter for å beskytte den utenlandske pelsindustrien?

Det er bare noen få land igjen som fortsatt tviholder på sin pelsindustri. Kina er klart størst, men det finnes også oppdrettsfarmer i land som Russland, Litauen og Finland. Pelsdyrene er i hovedsak mink, rev og mårhund. Disse rovdyrene blir tvunget til å leve sine korte og triste liv i trange nettingbur, som ikke er tilpasset deres naturlige adferdsbehov.

Selv om produksjonen fortsetter i flere land, sliter pelsindustrien med omsetningen. Gjentatte avsløringer av grusomme lidelser har bidratt til stødig nedgang i etterspørselen etter pelskåper. Store motehus dropper ekte pels i sine kolleksjoner, og mange butikkjeder vil ikke lenger selge pelsprodukter.

Pelsindustriens svar på denne trenden har vært å selge produktene på nye og kreative måter. Det kan være alt fra en liten luedusk, jakkekrage, eller til og med på hårstrikk eller en nøkkelring. Alle disse tilsynelatende ubetydelige pelsproduktene bidrar til å opprettholde lidelsen pelsdyrene utsettes for.

Et bredt flertall på Stortinget har slått fast at pelsdyroppdrett er uforenlig med god dyrevelferd. Når den norske pelsdyrnæringen er ferdig avviklet, må Norge ta neste skritt i kampen mot uetisk dyrehold og vedta et forbud mot import av pels.