Gå til sidens hovedinnhold

Ikke lov å snakke norsk på jobben

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Seks forbund, som alle organiserer norske sjøfolk og folk som jobber med sikkerhet langs leia, sier bastant nei til deler av ny forskrift for sjøtrafikk, som Kystverket har utarbeidet. Årsaken er av språklig art, forslaget innebærer at det ikke blir lov å kommunisere på norsk til og fra sjøen i norsk farvann. Kun i nødsituasjoner kan norsk eller skandinavisk språk brukes. Det eneste lovlige språket ellers vil bli engelsk, også mellom båter der begge parter er norske, om politikerne vedtar forskriften.

Som om ikke det var nok, inne i forslaget ligger det også at man kan straffes for å bruke norsk eller annet skandinavisk språk, dersom språkbruken vurderes som unødvendig for sikkerheten. Med straff menes bøter.

Fiskarlaget, losforbundet, sjøoffiserene og de som vokter leia fra land har protestert kraftig. Fra sjøfolkene mangler det heller ikke verbale brottsjøer: – At man skal begynne å påtvinge folk å snakke engelsk? Det er faen steike meg helt håpløst! sier skipsfører Robin Arnes (44) fra Mo i Rana til Nettavisen.

Fagforbundene som har reagert skarpt på forslaget, mener det nye språk-kravet, om det blir vedtatt, ikke vil styrke sikkerheten langs kysten, men tvert imot svekke den. De peker også på at det ikke er registrert ulykker i virkeområdet, som følge av bruk av norsk eller skandinavisk språk.

Den foreslåtte endringen i språkbruk har skapt så høye bølger at regjeringen har satt det på vent, for videre vurderinger, som det heter.

Innen samferdsel foregår svært mye kommunikasjon på det internasjonale språket engelsk. Det gjelder luftfarten, og det gjelder internasjonal skipsfart. Men å tvinge fiskebåtskippere langs kysten til å kommunisere på engelsk, til og med når de snakker med andre norske fiskere, bærer preg av å være en skrivebordsøvelse av det virkelig teoretiske slaget.

Det er fremdeles en god del norske kvinner og menn som ikke behersker engelsk. I dag starter opplæringen i fremmedspråk tidlig i skolen, men slik var det ikke for noen år tilbake. Det finnes derfor mange norske voksne som ikke kan føre en samtale på engelsk. Å tvinge på dem et annet språk enn norsk, vil snarere virke hemmende for sikkerheten, enn fremmende.

Norsk er fremdeles arbeidsspråket i Norge. Hvis vi ender opp med å straffe sjøfolk for å snakke norsk med hverandre, i norsk farvann, har vi grunnstøtt. Denne delen av sjøforskriften må ganske enkelt være landkrabbers verk.

Kommentarer til denne saken