Samer bærer vidt forskjellige kofter, og mange har ikke kofte i det hele tatt. Vi har ti forskjellige samiske språk, men svært mange av oss har ikke fått lære noen av dem, og har norsk som morsmål. Vi bor spredt i fjorder, vidder, daler og byer. Ja, faktisk i forskjellige land. Som samer har vi forskjellige erfaringer, liv, tradisjoner og jobber. Vi kan ikke settes veldig lett i bås.

Det er sårt for den som føler seg utenfor. For eksempel fordi man ikke har fått lære seg samisk, ikke har ei kofte eller ikke har et samisk miljø å støtte seg på i lokalsamfunnet. Fornorskningens brutale hånd har herjet med folket og ført til at mange i dag sitter utenfor. Jeg kjenner godt til denne erfaringen fra egen slekt og oppvekst i et hardt fornorsket markasamisk område.

Det kan føles langt til det samiske samfunnet både for enkeltpersoner og grupper. Derfor er inkludering i det samiske fellesskapet så viktig. All heder og ære til de som tar tilbake sin samiske stolthet, identitet og kultur. Takk for at dere trosser fornorskningens tunge og bestemte arv!

Alle samer, uansett hvilken erfaring de har, er likeverdige deler av det samiske samfunnet. Dette omfavner vi i Norske Samers Riksforbund (NSR). Vi består, som det samiske folket, av geografisk spredte samer med et svært mangfoldig utgangspunkt. Vi vil at alle skal føle seg trygge og stolte som likeverdige samer i et inkluderende samisk fellesskap.

Jeg mener vi må være veldig på vakt mot polarisering og splittelse i det samiske folket. Det er så få av oss – og vi trenger for eksempel ikke en konflikt basert på vårt språklige utgangspunkt. Vi må passe oss for ikke å sette fyr på en betent identitets- og språkdebatt, gjennom skarpe vinklinger i media og raske kommentarer på nett.

Er det noen av oss som er tjent med en polarisering der samer mistror hverandre på grunn av språk? Det er så lett å sette fyr på debatten, men har vi råd til å bruke tiden på utmattende konflikt, krangel og splittelse? Jeg synes ikke vi har det. Det handler heller om å sette seg inn i den andres situasjon.

Jeg forstår ikke sørsamisk. Hvis alle rundt meg plutselig prater sørsamisk så er det klart jeg kan føle at jeg går glipp av noe. Da er det viktig for meg å huske hvorfor det er så nødvendig at de få som behersker sørsamisk faktisk får bruke språket når de møter andre som kan det. De samiske språkene er truede - og dør ut om de ikke brukes, høres og synes. Takk, heder og ære til dere som sørger for å videreføre dem!

Språkene våre er så verdifulle for oss som folk. Det vitner kjærligheten til språkene om. Og det vitner smerten om, som mange av oss har når vi føler at vi ikke behersker dem godt nok. De skjøre og unike språkene våre må bestå - og vi har en stor jobb foran oss med å la dem blomstre og bli tilgjengelig for enda flere av oss.

Nylig fikk vi fremlagt rapporter om situasjonen for umesamisk, pitesamisk og skoltesamisk. Disse rapportene viser at det må gjøres tiltak for å styrke og bevare språkene. Vi må sikre at fremtidens generasjoner får ta del i språkskattene våre. Da må vi være ekstra flinke til å inkludere hverandre og støtte hverandre opp.

I en polarisert samfunnsdebatt kan språkene falle mellom. Ville det ikke være en stor tragedie hvis vi gjennom opphetet debatt etterlater de samiske språkene med et dårlig rykte blant noen? Vi må klare å ivareta inkludering samtidig som vi steller med språkene våre. Mitt ønske er å delta i en debatt i sametingsvalget om de samiske språkenes fremtid, og ikke i en polarisert polemikk der vi er delt på bakgrunn av språklig utgangspunkt.

NSR vil kommende fireårsperiode sikre videre oppfølging av Giellalokten - Språkløftet, som er vår langsiktige og sektorovergripende språksatsning, og berører alle samfunnsområder. Målet er at samiske og norsk språk skal være likestilte og likeverdige språk i samfunnet. Det krever en stor innsats, og vi er klare.

Samtidig stiller NSR til høstens sametingsvalg med troen på at det samiske mangfoldet er vår styrke. Det er ingen motsetning. Ikke kjøp historien om det splittede Sápmi – ta heller del i det store samiske fellesskapet!