Kommunal og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram har sendt brev med informasjon til det tvangssammenslåtte fylket i nord om prosess og tidsplan for mulig deling.

Der varsler Gram at regjeringen ikke vil la de to fylkene skille lag før i 2024.

Samtidig ber kommunalministeren om en utredning som underbygger søknaden om deling, slik at Stortinget får en godt opplyst sak.

Det virker nokså bakvendt av Senterparti-statsråden, på grensen til parodisk. Regjeringen har jo allerede sagt at fylkesammenslåingen skal oppheves, nå virker det som om Gram ber om å bli forsynt med argumenter etter at han allerede har sagt det at en søknad om oppdeling uansett blir godkjent.

Senterpartiet er i ferd med å rote seg inn i et uføre i Troms og Finnmark. Det ulykkelige ekteskapet mellom to parter er over, det er på tide å gjøre opp skilsmisseboet og la de to ektefellene gå hver til sitt. Etter å ha tatt ut skilsmisse bør man slippe å bo under samme tak i flere år. Det er ingen mening i å la formalisme trumfe fornuft.

Sammenslåingen er sterkt uønsket for begge parter og bør ikke få vedvare til 2024. Både i Finnmark og i Troms har man fått nok av rot og ufred. Jo lengre tid det går, jo vanskeligere vil det bli å lege sårene.

Det burde være en svært enkel sak å skille fylkene med et ekstraordinært fylkestingsvalg, henholdsvis for Troms og Finnmark. Det vil naturligvis koste penger, men regjeringen åpner uansett for rådgivende folkeavstemning om delingsspørsmålet. Det er det ikke behov for. Da er det bedre å bruke ressursene på et valg til nye fylkesting som kan fungere frem til 1 januar 2024.

Dessuten bør det rent organisatorisk by på små problemer å gjennomføre reverseringen etter at Stortinget har gjort sitt nødvendige vedtak våren 2022. Den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark har aldri blitt noen integrert enhet, sammenslåingen har blitt systematisk motarbeidet både politisk og administrativt i påvente av regjeringsskifte.

Helt siden 1 .januar 2020 har man i praksis kjørt videre med doble funksjoner i to parallelle organisasjoner, en i Vadsø og en i Tromsø. Det har i seg selv vært en meningsløs sløsing med offentlige ressurser. Men man er uansett rigget for å få to fylkeskommuner opp og gå igjen på kort tid.

Regjeringen risikerer å lamme den samfunnsutviklingen som skjer i regi av fylkeskommunen i ytterligere tre år til. Det virker unødvendig, når det finnes andre og raskere måter å løse det på.