Nei til Atomdrevne Militærfartøyer-NAM har helt fra stiftelsen ment at statlige myndigheters beslutning om atomubåthavn i Tromsø, var å sette stormaktenes interesser foran det nordnorske sivilsamfunnets sine interesser.

Etter Russlands folkerettsstridige invasjon og krig i Ukraina siden februar 2022 og den økte militære opprustning i vest som et svar på dette, er det flere forhold som taler for at det er blitt farligere å oppholde seg i nærheten av atomubåthavna på Tønsnes

For det første har Russlands krigføring i Ukraina åpnet flere geografiske fronter, og slik vist at krig ikke nødvendigvis styres av rasjonelle avgjørelser slik vestlige eksperter ofte legger vekt på. For det andre har Russland angrepet både mennesker og materiell/strukturer i det ukrainske sivilsamfunnet. Som regel er nærheten til militære mål, blitt brukt som begrunnelse.

Norske myndigheter - statlige og kommunale - har siden april 2022 lovet at de ville komme til allmennheten med en vurdering av risikobildet for Tromsø som følge av atomubåthavna og Ukrainakrigen. En slik vurdering er fortsatt ikke kommet, og vi etterlyser herved denne.

NAM mener at det i dag er større sannsynlighet enn tidligere for at en atomubåt ved kaia på Tønsnes kan bli bombemål. Og større enn det som er lagt til grunn i Forsvarets og Tromsø kommunes ROS-analyser / risikoanalyser.

Derfor bør det ikke komme flere atomubåter (reaktordrevne militærfartøyer) til Tønsnes.

Risikoen er blitt større ikke bare på grunn av det vi ser av krigføringen i Ukraina, men også fordi:

  • USAs kommando for spesialoperasjoner i Europa, SOCEUR, i begynnelsen av denne måned, og for første gang, har øvd på «verstefalls-scenarier» utafor Andøya med nye avanserte og eksperimentelle våpensystemer, utviklet fra 2019.
  • Nevnte øvelse var samordnet med USAs fem andre kommandosentraler for spesialoperasjoner, som til sammen dekket det meste av verden og derfor betegnes som historisk.

Nå må vel snart tida være moden for at norske myndigheter gjør hva de kan for å unngå at stor nærhet mellom militære mål og sivilsamfunnet fører til verstefallscenarier?

Et relevant og nærliggende beroligelsestiltak vil være at Forsvarsdepartementet ikke gir konsesjon til flere ankomster av atomubåter til Tønsnes og Tromsø.