Raymond Johansen tar i Aftenposten 27. mars opp sitt ønske om å melde Norge inn i EU. EU har endret seg, og er en viktig samarbeidspartner for Norge på en rekke områder. Det betyr imidlertid ikke at vi skal gi fra oss selvråderetten over matproduksjonen, fiskeriressursene og krafta vår eller skrote den norske kronen samt velgernes nærhet til beslutninger gjennom et EU-medlemskap.

NATO-medlemskap er den norske sikkerhetsgarantien

Russlands meningsløse krigføring mot Ukraina fører til store lidelser for folket i Ukraina, og gjør at hele Europa står i en ekstrem situasjon. I en slik situasjon er NATO-medlemskapet vår store sikkerhetsgaranti.

Vi er aktive i NATO, og sender soldater til Litauen. NATO er aktive i Norge, og soldater fra store deler av alliansen deltar i Cold Response øvelsen som nå foregår her hjemme. Sikkerhetspolitikken må rendyrkes.

Slutt på den norske krona?

Johansens innlegg er et oppspill til en debatt. Om vi skal ta en full EU-debatt må vi diskutere om vi skal gi fra oss nasjonal kontroll og selvråderett på en rekke områder.

Alle nye EU-medlemmer må nå innføre Euro som valuta. En EU-debatt må derfor ta opp om vi skal skrote den norske krona. Det vil bety at vi mister den nasjonale styringen over pengepolitikken – et sentralt virkemiddel for at nasjoner skal unngå for store opp- og nedturer. Noe Eurokrisen i 2011 understreket.

Slutt på norsk kraftpolitikk?

En ny EU-debatt vil medføre at vi må diskutere om vi skal gi opp kontrollen over den norske krafta. Senterpartiet mener vi ikke bør bygge flere utlandskabler, få mer kontroll over eksporten gjennom de eksisterende utlandskablene og bruke den norske krafta for å bygge arbeidsplasser, redusere klimagassutslippa og gi norske hjem rimelig kraft.

Med et norsk EU-medlemskap vil ikke det lenger være en norsk kraftpolitikk, men en felles kraftpolitikk med resten av EU. Vi mener denne politikken allerede har gått altfor langt, og vært med på å gi norske forbrukere og næringsliv skyhøye strømpriser.

Et felles EU-hav?

Om Norge skulle blitt EU-medlem kan vi miste den nasjonale kontrollen over havressursene våre. Trolig vil vi bli del av et felles EU-hav hvor spanske fiskere kan fiske på lik linje med våre egne fiskere langs hele kysten. Vi vil også risikere å miste råderett over avgjørelser som den vi har tatt om å opprettholde fiskerisamarbeidet med Russland om forvaltningen av våre felles fiskebestander.

Lavere selvforsyningsgrad?

Et norsk EU-medlemskap vil også føre til konkurranseutsetting av jordbruket. Det norske familieeide distriktslandbruket kan få vansker med å konkurrere med det industrialiserte jordbruket på kontinentet om volum og pris. En konsekvens av dette kan være ytterligere mindre drift av norsk matjord og lavere selvforsyningsgrad.

Gjennom å være selvstendige utenfor EU har vi kort vei mellom velgere og folkevalgte, kontroll på pengepolitikken og mulighet til å sikre det norske folks grunnleggende behov for mat og kraft. Dette sammen med et klart nei-flertall på meningsmålingene sier klart fra om dette ikke er tiden for en ny EU-debatt.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet
Bengt Fasteraune, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Sp