Kravene til kommunal saksbehandling og forvaltning er betydelig skjerpet de siste årene.

Men mange små kommuner sliter med å holde tritt. Kompetansen til de som skal gjøre jobben har ikke utviklet seg i takt med kravene. Små kommuner sliter også med å rekruttere kompetente ledere og saksbehandlere.

Når kompetansen er lav øker faren for feil. Feil fører til misnøye, tilsynssaker og søksmål. Når forholdene blir små øker også risikoen for at det blir for liten avstand mellom den som forvalter og den som får saken sin avgjort. Det innebærer fare for korrupsjonslignende tilstander.

Det grunnleggende og gjennomgående problemet er at innbyggernes retssikkerhet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Dette er alvorlig. Prinsippene er de samme enten du bor i Asker eller i Kvænangen.

Den sistnevnte, med drøyt 1100 innbyggere, er blant småkommunene som sliter. I forrige uke fortalte vi om Irene Segelvik som i lang tid har forsøkt å få kommunen til å ta tak i ulovlig bygging i utkantbygda der hun har familierøtter og hytte. Ett år etter varselet hadde kommunen ennå ikke vært på befaring. I mellomtiden var nye ulovlige prosjekter påbegynt.

Plan og bygningsloven skal i utgangspunktet verne Segelvik og andre fra ulovlige prosjekter som ødelegger utsikt og trivsel. Når kommunen, som forvalter loven, ikke følger opp, blir rettssikkerheten svekket.

Rettsikkerheten til innbyggere er også krenket i andre saker fra denne kommunen, som vi har omtalt de siste årene.

Det ble påvist omfattende feil og mangler knyttet til gjennomføringen av forrige kommunevalg. En tilsynsrapport fra Fylkesmannen refset måten kommunen hadde tatt i mot og fulgt opp syriske flyktninger som ble sendt til kommunen i forbindelse med migrantkrisen høsten 2015. I vinter fikk de arbeidstilsynet på nakken fordi tilkallingsvikarer ikke fikk ansettelseskontrakter. Kommunen forklarte at de ikke «trodde» dette var nødvendig.

I en arbeidsmiljøundersøkelse som ble offentliggjort tidligere i år svarte mer enn 40 prosent av de ansatte at de mente kommunen hadde dårlig omdømme, som følge av kritisk medieomtale. Sykefraværet var skyhøyt.

Dette en ond sirkel. Svak forvaltning og feil utløser gjerne tilsynssaker. Og medieomtalen av feilene som er begått, kan demoralisere de ansatte.

Det må understrekes at sakene i Kvænangen ikke gir grunnlag for en generell kritikk av tjenester i alle små kommuner. Men bildet av den idylliske småkommunen, med nærhet og fellesskap og «tjenester nær folk», stemmer dessverre ikke alltid med virkeligheten.