Gå til sidens hovedinnhold

Idrettsaktivitet i områder med lavt smittetrykk må gjenåpnes

Brev til Norges Idrettsforbund: Troms og Finnmark idrettskrets ber om at NIF arbeider for at idretten gjenåpnes i større grad i de områder/regioner i landet med lavt smittetrykk.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Idretten vår har vært gjennom tøffe tider med store endringer i nedstenging og gjenåpning i flere omganger i pandemien, og med stadig vekk endring i regler som har vært krevende å forholde seg til for de frivillige ledere og trenere. Idrettslagene våre har på en forbilledlig måte vært lojale overfor de til enhver tid gjeldene regler og tilrettelagt for godt smittevern i sin aktivitet. I tillegg har idretten vist stor kreativitet og innsats for å skape god idrettsaktivitet i de perioder og for de grupper som har hatt tillatelse til å drive idrett. Etter vår kjennskap har det heller ikke vært noe smittespredning i forbindelse med idrettsaktivitet i vårt område.

Etter de siste nedstenginger av idretten etter nyttår oppleves det som svært urettmessig og lite forståelig at idretten i hele landet fortsatt skal ha strenge restriksjoner for både treningsaktivitet og arrangement. Idrettens nasjonale restriksjoner er ikke i samsvar med andre aktiviteter og tillatelser i samfunnet. Skjevheten er særlig stor i områder med lavt smittetrykk.

Spesielt kan vi nevne at treningssentre har full drift og organiserer gruppetreninger innendørs. Andre lag og foreninger utenfor norsk idrett organiserer gruppetreninger innendørs i åpne idrettsanlegg. Badeanlegg gjennomfører kursvirksomhet mens svømmeklubber tilhørende samme anlegg må stoppe sine kurs for voksne selv om dette drives med god avstand og innenfor smittevernregler.

Idrettsarrangement som drives utendørs med god avstand og smittevernregler har svært liten fare for smittespredning ifølge helsemyndigheter. Disse har fått stopp i sin aktivitet. Troms og Finnmark idrettskrets har stor tillit til og tro på at idretten, både for topp og bredde, innendørs og utendørs kan gjenåpnes i de områder som har lavt smittetrykk med de smittevernregler som gjelder. I likhet med at de nevnte treningssentre og andre grupperinger og organisasjoner som driver aktivitet med godt smittevern, så vil idretten også kunne gjøre dette. Vi har også god erfaring med at idretten med stor respekt og hurtige handlinger stenger sin aktivitet hvis det skjer et lokalt smitteutbrudd. Kommunikasjon mellom den lokale idretten og kommuner fungerer godt så lang ut i pandemien vi er nå.

Vi opplever at idrettslagene våre har stor frustrasjon med dagens nedstenging. Vi registrerer også at flere kommuner i vårt område velger å ikke følge de sentrale myndigheters anbefaling, og åpner muligheten for innendørsidrett for breddeidretten over 20 år. Begrunnelsen er at helsegevinsten er større og viktigere ved å gjenåpne idrettsaktivitet enn å fortsatt holde denne stengt. Idrettskretsen tenker at dette er kloke beslutninger når det er lavt smittetrykk lokalt.

Troms og Finnmark idrettskrets ber NIF legge stor vekt på at idretten må gjenåpnes i større grad i de områder med lavt smittetrykk i dialogen dere har med myndighetene. Vi anser det som helt nødvendig for at våre idrettslag og medlemmer skal kunne holde idrettsaktiviteten og klubbvirksomheten i live gjennom pandemien. I et større samfunnsmessig perspektiv er dette også særdeles viktig for både barn, unge og voksnes fysiske og mentale helse.

Vi vil også anbefale at NIF foreslår en trafikklysordning for idretten liknende som for skoleverket. Det vil da kunne bli mer forutsigbare regler for idretten i de områder og perioder det eventuelt skjer lokale smitteutbrudd.

Med vennlig hilsen Troms og Finnmark idrettskrets

Kommentarer til denne saken