«Barn og unge skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alderen. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri».

Formuleringene er hva Norges Idrettsforbund (NIF) har vedtatt som idrettens holdning til alkohol. Jeg støtter dette prinsippet fullt ut og har etterlevd dette i alle mine år som idrettsleder, trener, dommer, spiller og som politiker. Når vi bruker så mye tid og krefter for å jobbe for trygge og rusfrie miljøer i bredde- og toppidretten, så er det ikke en ønsket utvikling at Norges Fotballforbund har tatt et skritt bort fra NIFs holdning, gjennom å tillate at alkoholservering kan utvides på norske fotballtribuner.

Det er kanskje et lite skritt, men når NIF har et tydelig mål om at også konkurransearrangementer ikke bør ha alkoholservering, for å sikre at alle føler seg inkludert og velkomne i idretten, så var NFFs avgjørelse i 2020 helt stikk i strid med denne målsetningen. Derfor sa jeg til iTromsø som ba om en kommentar på at dette nå blir praksis på Alfheim Stadion, at mitt prinsipielle standpunkt er at idrett og alkohol ikke skal koples.

Så er det helt vanlig når alkohol diskuteres, at man tillegges meninger og holdninger som snur problemstillingen på hode og man demoniseres eller latterliggjøres. Men jeg hadde et håp om at iTromsøs kommentator Egon Holstad hadde klart å holde seg fra fristelsen til å gjøre det i sin kommentar «Vanlige folk er dumme – de må passes på». Egon er en meget avholdt kommentator og treffer ofte blink synes jeg. Men her bruker han altså en metode med å forsterke en enkelt side av debatten og «elegant» droppe at den har flere vanskelige sider. Deretter klistres meningsbærere på egenskaper og holdninger, som forsterker reaksjonene, skaper økt engasjement og derfor øker lesertall og applaus.

For tror Egon virkelig at jeg mener voksne folk er dumme og må passes på? Eller er en nedlatende moralist? Det fordummer debatten!

For ikke hopp bukk over at perspektivet mitt er å ikke passe på «vanlige, voksne folk», men de tusenvis av barn- og unge som driver breddeidrett bare i Tromsø kommune. For de må virkelig passes på, Egon! Vi ser markant frafallet nå i breddeidretten og vi trenger trygge rammer – også på konkurransearrangement – for å motarbeide dette og beholde dem. Voksne folk kan derimot gjøre hva de vil, og jeg har personlig alltid stått for en liberal skjenkepolitikk, som vi har hatt i Tromsø de siste ti årene.

I 2019 stemte jeg bl.a. for å ta bort skillet i kommunens alkoholpolitiske handlingsregler, som forbød skjenking på kjøpesenter i Tromsø. Samtidig skal vi tenke på, at vi stadig minsker rommet i samfunnet for såkalte alkoholfrie arenaer. Ofte med retorikken om at dere «kan ikke beskytte barna, fordi de ser jo det uansett på uteserveringa eller kjøpesenteret» og «ikke putt dem inn i bomull eller bobleplast». Eller, «herregud skal ikke voksne folk få ta seg en øl heller»?

Dermed åpner vi i praksis flere og flere arenaer for alkohol, fordi så mange arenaer allerede er åpent? Det som i dag er vanskelig er å finne alkoholfrie arenaer. Det er vel derfor også spørreundersøkelser viser at 3 av 4 ønsker flere alkoholfrie arenaer for barn og unge (TNS Gallups helsepolitiske barometer).

Jeg mener altså at idretten er en arena som ikke skal åpne for det. Jeg har vært på mange slike arrangementer og fotballkamper med alkoholservering utenlands, og det er naivt å hevde at alkohol i en sosial setting ikke skaper uheldige situasjoner, for eksemplene er dessverre for mange på det motsatte.

Vi kan også gå til svensk fotball, som har erfaringer med å innføre alkoholservering på fotballkamper, hvor «uheldige situasjoner» er blitt til et problem og de derfor har måtte sette inn forebyggende tiltak. Det burde være et varsko også til oss i Norge.

Jeg er en ivrig Barcelona- tilhenger (gjennom 40 år i gode og vonde dager) – og når folk bruker argumentet at slik gjør de det i «resten av verden», så er mitt motbevis bl.a. Camp Nou hvor 99.354 fotballtilhengere samles for å se Barca spille . Der klargjøres det bestemt at alkokol er IKKE tillatt, fordi «the excitement of the match should make up for the lack of alcohol”. Derfor skal man heller ikke bli lurt som ny tilreisende gjest av «ølet» som selges der - fordi det er alkoholfritt (som ingen sier høyt).

Det er viktig å presisere som Tromsø IL selv gjør, at det fortsatt ikke skal være lov å ha alkohol på tribunen på Alfheim. Det skal det skje i et eget, lukket lokale og jeg forutsetter at Tromsø IL har et godt vakthold som sørger for å minimere risikoen, slik at de mer enn 900 ungene som tilhører yngres avdeling i TIL og andre barn som ønsker sammen med familiene se «gutan» spille, kan gjøre det i en trygg ramme.

Men uansett mener jeg prinsippet er at det ikke burde være alkoholservering overhode på Alfheim ifm. med idrettsarrangement, ei heller på VIP-en. Det blir ingen dommedag av dette, men vi vet at når man først går ett skritt, så er det neste skrittet lettere mot en utvikling ingen vil ha.