I et innlegg Nordnorsk debatt 7. august tar jeg opp at jeg mener UiO-professor Niels-Henrik von der Fehr, når han kaster seg inn i debatten om strømkrisen og fremstilles som uavhengig ekspert, også bør opplyse at han er en aktiv høyre politiker.

Det blir for meg litt feil at han fremstilles som uavhengig fagekspert av NRK, når mye av det han sier passer som hånd i hanske med Høyres politikk, altså full ansvarsfraskrivelse for utenlandskabler og at eksport gjennom disse ikke må røres, og at eneste løsning er høyrere strømpriser fra allerede høye nivåer og ytterligere sparing.

Professor Kristoffer Rypdal ved Universitetet i Tromsø har gått til von der Fehr sitt forsvar, og er ikke enig i at man bør oppgi om man er politiker når man fremstilles som uavhengig ekspert, dette altså selv i en betente politiske saker som strømkrisen.

Rypdal og andre må naturligvis få lov til å mene dette, men argumentasjonen hans er jeg ikke enig i.

Rypdal spør: "Og hvorfor skulle slike opplysninger begrense seg til politiske verv?"

Det kan virke som Rypdal ikke har funnet det bryet verd å lese hele min artikkel, der jeg nettopp foreslår at man også bør liste opp andre relevante bindinger, slik som om man eksempelvis har nære knytninger til kraftbransjen når man uttaler seg med om strømkrisen med eksperthatten på

Rypdal sier videre: "Gaarder kan umulig ha tenkt gjennom implikasjonene av å stille et sånt krav.”

Jo dette har jeg faktisk tenkt nøye gjennom. Dette er meget enkelt å iverksette i praksis. Alt man trenger er å legge til et par ord i en setning der media typisk lister ens tilhørighet.

Altså: NRK fremstiller von der Fehr med følgende: "UiO-professor Niels-Henrik von der Fehr …. én av landets fremste eksperter på strømmarkedet“

Jeg betviler ikke at von der Fehr kan mye om deler av kraftmarkedet, men det betyr ikke nødvendigvis at han ikke er påvirket av politikken i partiet han er politiker i. Enhver som leser Fehr sine uttalelser må naturligvis vurdere dette selv, men det er jo derfor så mye mer ryddig og oppgi at man også er politiker når det dreier seg om en politisk betent sak.

Alt NRK hadde trengt å gjøre var å skrive "UiO-professor og Høyre-politiker Niels-Henrik von der Fehr”.

Altså legge til tre ord. At Fehr er aktiv politiker er heller ikke noe NRK skulle behøve å finne ut av, men noe politiker og økonom von der Fehr burde ha opplyst om selv, helt uoppfordret.

Rypdal prøver å få dette til å høres ekstremt vanskelig ut og at det vil medføre ekstrem kompleksitet, eller med hans egne ord: "man trenger å inkludere hele CV'n hver gang man som fagperson man tar bladet fra munnen.“

Nei, jeg har ikke oppfordret om at noen må legge frem CV’n for å uttale seg. Folk flest skjønner nok forskjellen på å legge til et par ord i en setning, der man lister viktige relevante nåværende bindinger, og det å måtte liste hele CV’n sin.

Rypdal skriver videre at "synspunkter på kraftmarkedet har svært lite med partitilhørighet å gjøre”. Da kan han ikke ha fulgt særlig nøye med på strømdebatten, flere politiske partier står her stikk i strid med hverandre på synspunkter. At at en politisk leder i et parti (for en lokal gruppe) ikke kan påvirkes av egen ledelse og partipolitikk, er fullt mulig, men det er også betydelig sannsynlighet for at man blir farget og leter etter svar for å underbygge partiets politikk, dette kan til og med skje underbevisst.

Lesere bør få vite om politiske roller, for selv å vurdere om et utsagn er mest politisk eller faglig orientert.

Videre trekker Rypdal inn eksempler som "Narve. E. Endresen som er folkevalgt politiker for Høyre i Stavanger kommune og som er innbitt kabelmotstander.”

Det er ganske utrolig at Rypdal ikke klarer å se forskjell på en aktør som offentlig er politiker - og aldri ville blitt fremstill som en uavhengig fagekspert av NRK eller andre seriøse medier - og en professor som også er politiker, men blir fremstilt som en helt uavhengig ekspert, uten å liste sin relevante politisk rolle og tilhørighet.

Rypdal påpeker videre at “Vi har en god offentlighetskultur i Norge”.

Her er jeg helt enig med Rypdal, men det betyr naturligvis ikke at man kan bli kan forbedre dette ytterligere. Rypdal, som selv er forsker, må være godt kjent med at forskningstidsskrifter nesten alltid krever at man lister mulige bindinger som kan påvirke ens forskning. Det er kanskje på høy tid at man diskuterer om man bør godta langt lavere standard for slike opplysninger, når man uttaler seg for mer populistiske medier. Dette på tross av at disse ofte kan ha betydelig større påvirkning for politikk og samfunn enn forskningsartikler i forskningstidsskrifter.

Det er ingen lovpålagt opplysningsplikt, verken i fagtidsskrifter eller andre medier, om å oppgi bindinger som klart kan anses som relevante. Saken er at det er mye mer ryddig å opplyse om slikt på forhånd, ikke minst siden det kun krever noen få ekstra ord.