Mens ledende nasjonale politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre regelmessig har høstet kunnskap ved UiT Norges arktiske universitet, har Senterpartiet holdt seg på trygg avstand fra kunnskapsbastionen i nord. For sikkerhets skyld har man stort sett også flydd over Tromsø og videre til bygda, der partifolkene har følt seg mer hjemme.

Et stort og klassisk breddeuniversitet i Nord-Norges eneste storby, har liksom ikke vært helt i takt med Trygve Slagsvold Vedums ønske om å være på parti med de aller minste stedene. Men nå har Senterpartiet vokst til å bli et stort parti også i landsdelshovedstaden, der Vedum i 2017 sikret seg varaordføreren og nesten 20 prosents oppslutning.

Det forplikter. Og er en av grunnene til at Vedum på tirsdagkom til UiT Norges arktiske universitet. Etter 15 år som toppolitiker var det hans første besøk der. Gledelig nok hadde han med seg samtlige partiets fire stortingsrepresentanter fra Nord-Norge. Om kort tid kan de ha fått følge av enda flere på Stortinget, blant andre Trine Fagervik fra Nordland. Hun regnes som en kommende Sp-stjerne i nord og var med i følget til UiT.

Vedum og senterpartistene fikk lære om et universitet som kanskje mer enn noe annet har forandret landsdelen. Siden opprettelsen i 1968 har institusjonen gitt folk utdannelse, sikret leger, jurister, helsepersonell og lærere. UiT har sørget for en mengde klassereiser for nordnorsk bygdeungdom og i samme slengen endret Nord-Norges selvforståelse.

Universitetet har blitt et kraftfullt symbol på likeverd og en landsdel som heller ikke når det gjelder kunnskap står tilbake for noen, med miljøer i internasjonal toppklasse. For kort tid siden var det medisinske forskningsmiljøet med å løse gåten rundt Astra Zeneca-vaksinen og dødelige bivirkninger.

Det virker som Vedum – ved å lansere sitt Nord-Norge-program i Tromsø og gjennom å besøke UiT – har forstått at hans Nord-Norge-ambisjoner aldri kan oppfylles uten at han inkluderer Tromsø, både i satstingen og den politiske retorikken. Da han på landsmøtet nylig fikk gjennomslag for sin plan om et OL i Norge, la mange merke til at han var raskt ute og tok med byen i planene.

Tromsø skal og må være et lokomotiv for hele landsdelen. Med en aldrende befolkning er det særskilt viktig. Det er avgjørende at Tromsø er så attraktive at ungdom som ellers ville flyttet sørover, faktisk blir i nord og slår rot i en distriktskommune etter endt utdanning. Tromsø og landsdelen er knyttet sammen i et skjebnefellesskap.

Senterpartiet lanserte i går sin plan for Nord-Norge. Det er mange ting man kunne sagt om dokumentet som er en smørbrødliste med tiltak. Dette krever ufattelig mange oljemilliarder fra statskassen og kan få et brutalt møte med handlingsregelen. Men som Vedum selv sier: Å bruke penger i nord er en investering. Det er ikke lokalpolitikk, det er nasjonsbygging i nasjonens interesse.

Vedum liker godt å hente fra sitater fra Gerhardsen-epokens storhetstid i nord, også på tirsdag plukket han frem noen strofer fra Stortingsmelding nummer 85, utbyggingsprogrammet for Nord-Norge i 1951.

Nå har Vedum skrudd forventningene i været. Spørsmålet er om han vil være i stand til å levere på løftene etter valget. For Tromsø og Nord-Norge ser likevel den nære politiske framtiden noen prosent lysere ut etter Vedums UiT-visitt.

For det første har UiTs ledelse maktet å få Senterpartiets leder til å få opp øynene og forståelsen for UiTs rolle og posisjon. For det andre har han gitt UiT en unik mulighet til å spille inn statlige arbeidsplasser med betydning for UiTs fagmiljøer. Forrige gang akkurat det skjedde kom Norsk Polarinstitutt til Tromsø.

Jonas Gahr Støre er allerede bestevenn med UiT. Hans nordområdetale i Tromsø i 2005 har satt varige spor. Støre har et ønske om å gjenta dette dersom han blir statsminister for å markere at landsdelen og den arktiske hovedstaden står helt sentralt i hans politiske kompass.

Etter valget må kanskje landets to viktigste politikere i samme regjering, Støre og Vedum, besøke Tromsø og UiT regelmessig og levere på sine løfter om utvikling av kunnskap og kompetanse.

Også for Vedum går det linje gjennom historien. Det var Senterpartiets Per Borten som var statsminister da Norge i 1968 vedtok å etablere UiT. Trygve Slagsvold Vedum har en stolt og viktig arv å ta vare på.