10,6 milliarder ut av vinduet. 53 solide betongsheltere for jagerfly, til 200 millioner pr stykk, Bodø skal knuses. Det svekker norsk forsvar, mens krigen pågår i Europa og vårt forsvar må styrkes. Snakk om ressursbruk og sikkerhetspolitisk fremsynthet!

Russlands brutale krig i Ukraina har fått noen hver til å tenke over hvilken utsatt sikkerhetssituasjon vi nå befinner oss i, vurdere gamle planer på nytt og gå grundig gjennom både finansiering og innretning av Forsvaret. Men noen gamle tanker, for ikke å snakke om tidligere vedtak, er seiglivede. De fortsetter å leve videre, uavhengig av utviklingen.

Det verste eksempelet er nedleggelsen av Luftbase Bodø, tidligere Bodø hovedflystasjon. Vedtaket ble fattet av Stortinget i 2012. I januar i år var det slutt etter 67 år. Den viktige militære flyplassen skal bli sivil og flyttes en kilometer, til en pris av minst 6,6 milliarder kroner. Offentlige anslag holder så å si aldri, så det blir sannsynligvis dyrere.

Kjøpesenter og en kafe i en solid betongbunker pyntet med torvtak skal liksom styrke norsk forsvarsevne i nord, sikre gode mottaksmuligheter for allierte forsterkninger vestfra og forbedre samtrening og kombinert luftforsvar i Norden nå som Finland og Sverige er på full fart inn i NATO? Tenk det.

Finland og Sverige

Luftforsvarene i de tre landene har allerede i en årrekke samarbeidet tett, nå blir dette samarbeidet utvidet ytterligere, også med landstyrker. Behovet for flere operative baser i Norge er ikke blitt mindre etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Norsk luftvern finnes knapt, og det gamle spredningskonseptet – ikke plassere alle fly på en base – er kommet til heder og verdighet igjen. Det burde aldri vært forlatt.

Men på Ørland – hovedbase for de nye F-35 - står milliardflyene i forsterkede plasthaller.

Bodø har et omfattende militært anlegg, stadig forbedret gjennom 60 år. Og altså minst 53 betongbunkere for kampfly som ville gitt F-35 og andre kampfly meget god beskyttelse. Nå sier Forsvaret, bevisst ullent, at noen hangarer vil bli stående. Det kan forhåpentlig være innledningen til en retrett fra det famøse stortingsvedtaket.

Ukraina har vist ar russiske presisjonsmissiler ikke har vist full treffsikkerhet, men de har likevel gjort stor skade, både på militær og sivil infrastruktur.

Omgjør vedtaket

Det er på høy tid at det tenkes om. Luftforsvarssjef, generalmajor Rolf Folland, sier det rett ut: Nedleggelsen av Bodø bør vurderes på nytt.

Ikke bare vurderes på nytt. Men rett og slett omgjøres. Vi hører stadig om at gjenbruk og ombruk er viktig i det sivile samfunn. Nå må det også gjelde Forsvaret. Russland har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i hele Europa, ikke minst i nord. Endringen begynte allerede i 2014, da landet okkuperte Krim og gikk til angrep på Ukraina i Donbass. Det burde har ringt noen alarmklokker, også i Norge.

Utfallet av storkrigen er ikke gitt. Men nordområdene vil fortsatt være ekstremt viktige, kanskje enda viktigere, for Russlands strategiske evne, selv om landet går på et nederlag i Ukraina.

Nedleggelse av baser, og storforbruk av midler til å bygge nytt, for eksempel på Evenes, vil ikke på noen måte styrke vårt og NATOs kollektive forsvar.

Stortinget har hatt mange år på seg til å omgjøre vedtaket fra 2012. Nå som statsminister og finansminister bruker sparekniven i budsjettene, skal de få et gratis råd: La være å knuse fly sheltere i Bodø til 10,6 milliarder kroner. Behold de anleggene som har tjent Forvaret så godt gjennom 70 år. De trenges nå, og de vil behøves i mange år fremover. For utviklingen i Russland vil preges av kaos og uforutsigbarhet, med Putin og uten Putin.

Kjell Dragnes var Aftenpostens korrespondent i Moskva fra 1978-1982 og 1994-1997. Fra 1997 til 2013 var han utenriksredaktør i Aftenposten.