Jeg vet ikke om det må tas på kontoen for forsøk på humor når Venstre i Finnmark og Troms anklager venstresiden i norsk politikk for å ikke la folk si sin mening om regionreformen. Fullstendig uforståelig er det i hvert fall.

Det var Venstre som var pådriver for en regionreform. Det var de som tvangssammenslo fylker. Det var Venstre som ikke lyttet til innbyggerne i nord. Likevel kritiserer de Arbeiderpartiet.

Når 87 prosent av innbyggerne i Finnmark sa nei til sammenslåing med Troms, var regjeringens reaksjon: det endrer ingenting. Den som ikke vil, den skal. Trenger du prakteksemplar på arroganse er det bare å se på denne regjeringens gjennomføring av regionreformen. Å anklage andre partier for å ikke lytte om regionreformen er å kaste stein i glasshus når det kommer fra Venstre.

Arbeiderpartiet har lenge vært tydelige på at ett nytt flertall i Stortinget vil åpne for oppdeling av tvangssammenslåtte fylker. Både de som har stemt inn Arbeiderpartiet på fylkestinget i 2019 og de som stemmer på Arbeiderpartiet i årets stortingsvalg kan være trygge på det. Alle fylkeskommuner som søker om oppløsning vil få dette innvilget hvis vi har en Arbeiderpartiet-ledet regjering og et nytt Stortingsflertall. Forutsetningen er at fylkestingene fatter vedtak om dette og sender søknad til en ny regjering. Det er å ta demokratiet på alvor og å lytte folk.

Vi har også stemt nei til tvangssammenslåinger og lagt fram forslag om å oppheve tvangsvedtaket. Men vi får ikke endret dette uten et nytt flertall på Stortinget. For Arbeiderpartiet er tjenestene til innbyggerne viktigst. Da må eventuelle sammenslåinger være frivillig, slik at de folkevalgte lokalt og regionalt tilpasser geografien til det de mener gir best tilbud til sine innbyggere. Våre folkevalgte i nord har vært tydelige på at vi ikke ønsker tvangsammenslåingen. Vi tror at vi kjenner bedre hva som er viktig for vanlig folk i nord enn Venstres stortingsrepresentanter i Oslo som tvinger gjennom endringer fra et skrivebord hovedstaden.

Alt dette styret rundt regionreform har tatt tid og fokus vekk fra fylkeskommunenes viktigste oppgaver og tjenester. Framover må vi bruke tiden på hvordan vi styrker fylkeskommunene. De skal for eksempel skifte ut hurtigbåter og ferger til miljø- og klimavennlige alternativer uten at kostnaden lastes over på vanlig folk. Derfor har vi sagt at vi vil arbeide for å halvere fergetakstene i løpet av kommende stortingsperiode i samarbeid med fylkeskommunene. Vi vil også styrke fylkeskommunenes arbeid med å sikre utvikling og vekst i hele landet. Derfor vil vi vurdere å overføre flere oppgaver knyttet til å skape arbeidsplasser til fylkeskommunene og utvikle regionavtaler. Avtalene skal være et grep for å sikre forpliktene samarbeid mellom stat, kommune og region om rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd.

er det tid for at nasjonale politikere spiller på lag med fylkes- og kommunalpolitikerne. Slik styrker vi velferden, skaper nye arbeidsplasser og bidrar til en rettferdig klimapolitikk.