Vi kan liste opp all verdens statistikker om hva som er bra, hva som vil skape nye arbeidsplasser, om utviklingsmulighetene og hva som kan skje. Hittil har det ikke hatt spesiell god noen virkning. Derfor må det mer kirurgisk presisjon i å målrette tiltak til befolkningen. Et av de største problemer er at det fødes for få barn i Finnmark. Fødselstallet har sunket med 50 prosent sammenlignet med 1990. Det gir en selvforsterkende negativ effekt på folketallet.

Derfor må politikken som premierer fødsler og tilrettelegger for å ha flere småbarn løftes fram. Uten småbarn i bygdene og fiskeværene rundt om, stopper barnehagedrifta, deretter skolene og til slutt hele lokalsamfunnet. Distrikts-Norge blir koselige gamlehjem og deretter kirkegårder i naturskjønne omgivelser, sies det i rapporter.

Er det slik du ser for deg et Finnmark om 10-20 år? Hvor er du i 2040 og hvordan ser din hjemplass ut da? Bruk noen minutter å filosofer over dette spørsmålet. Så svarer du meg om hva resultatet ble.

Klart vi må ha det meste på plass av infrastruktur og varierte arbeidsplasser. Norge er ett av verdens rikeste land. Vel 5 millioner innbyggere, ikke mer enn en forstad til de mange store byer i verden. Vi er svært rike på naturressurser som staten har hånd om på våre vegne. Vi lever jo i 2020. Folk har vandret på månen for 50 år siden. I år landet en romkapsel med en bil på planeten Mars. Verden er stor men samtidig liten. På noen millisekunder kan vi få vite hva som skjer verden rundt via internett. Så da skulle det vel bare mangle at vi i Norge og distriktet ikke skulle ha helse- og omsorgstjenester på topp nivå, barnehager og skoler av beste kvalitet. At veiene er framkommelige for mennesker og varetransport, at kaier og havner kan ta mot all verdiskaping fra sjøsiden.

Alt dette tar vi som en forutsetning for at livet i hele Norge skal gå ut fra vår forventninger. Men er det slik? Neida. I regjering etter regjering klattes det på med midler i øst og vest for å slukke branner, stagge massene og holde den verste misnøyen borte. Nå vises det til den nye Nasjonal transportplan (NTP) som skal gjelde fra 2022 til 2033. Om 12 år skal dere bare se, milliarder skal brukes….!

Er det noen som tror at folketallet i Finnmark øker som følge av at det blir investert noen millioner på nedslitte veier i 2030 eller at det lages ei ny fiskerihavn i Kamøyvær og Vardø? Oppgaver som har vært forsømt i årevis av regjeringene, hvor etterslepet av vedlikehold og utvikling er på milliarder. Nødvendig infrastruktur som kommunene måtte slåss om noen få millioner som skulle deles på hele landet.

Millionene som nå skal brukes i distriktene er som smuler fra de rikes bord når det satses 80 milliarder på «byvekst-avtaler». Smak på det ordet, prøv å forstå tallet og tenk på hva det betyr – sett opp mot utfordringer og satsing i distriktene om våre politiske ledere virkelig vil snu befolkningsutviklingen!

Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark ble etablert i 1990. I 30 år har tiltakene bidratt til å senke farta for utflytting/fraflytting i vårt område. De personrettede virkemidlene; skattelette, nedskriving av studielån og økt barnetrygd virker både rekrutterende og bostabiliserende for aldersgruppen 18-40 år, og særlig for de med høyere utdanning, har flere rapporter slått fast. Blant annet fra Norut i Alta. Dersom dette virkemiddelet virker. Hvorfor ikke pøse på og forsterke det? Fasiten er jo der allerede. Tiltakene virker og er småpenger på statsbudsjettet! Så kan det jo forsterkes med flere nye tiltak som for eksempel gratis barnehager, skolefritidsordning og kulturskoler. Tilrettelegge for nye gratis tomter for husbygging og næringsliv.

Så må vi premiere de som får barn, mange barn. For eksempel ved at hjemmeværende foreldre med barneomsorg får opptjent pensjonspoeng. Dessuten økonomisk likestilling mellom de yrkesaktive og de som ikke er i arbeid når de får barn og dermed fødselspenger - for å nevne noen tiltak som kan få opp barnetallet i Finnmark. Målrette tiltak til som velger å bo her hvor alle sentrale politikere peker og sier at det er i nord utviklingsmulighetene ligger. Det er der naturressursene er, hvor verdier skapes, der må det bo folk for at vi skal hevde suvereniteten til kongeriket Norge. Utrolig at alle er enige om at det må satses.

Så hva er da problemet, Jonas, Erna, Trygve, Audun, Bjørnar, Sylvi, Guri, Kjell Ingolf og Une. I år er det stortingsvalg og dere er partiledere med makt til å gjøre noe. Vil dere utvikle Finnmark - og hvordan skal det skje?