I et innlegg i Nordnorsk debatt 14.3.22 skriver Runar Mellerud om hydrogenfly og påstår at disse vil kunne erstatte bygginga av Nord-Norgebanen. La oss for nå hoppe over godstransporten som ser ut til å bli den viktigste brukeren av Nord-Norgebanen, og over beredskap og sikkerhet, slik at vi kan snakke om persontransporten.

Det er jo positivt at luftfartsbransjen prøver å få ned CO2-utslippet sitt, og de deltok i en rapport om fremtidige hydrogenfly. Der står det at hydrogenfly, medregna drivstoffproduksjon, vil bruke mer energi enn dagens fly. Rapporten nevner at hvis luftfarta i hele verden skulle bli erstatta av fly på hydrogen og syntetisk drivstoff, ville strømforbruket være tre til fem ganger så mye som verden produserer av fornybar energi i dag. Bare for flytrafikken!

Vi har allerede ei energikrise i dag og vi kan ikke bare øke energiproduksjonen uten å få store problemer. Det betyr at vi må bruke energien på best mulig måte og jernbane er den mest energieffektive måten å frakte personer og gods på. I fremtida vil vi derfor måtte erstatte fly- og bilturer med togturer der vi kan. Da må togtilbudet bli bedre, også i Norge. Det krever ei skikkelig satsing på jernbane. Omlakkering av togene hjelper ikke, heller ikke med EU-tvang. Det som vil hjelpe er et bedre togtilbud, og det krever flere spor, også i nord.