Etter blokader, karantener, reiseforbud og smittehindring har enkelte arbeidsplasser vært stengt. Løsningen for mange var da å arbeide hjemmefra via hjemmekontor. Når vi nå har en slags kontroll på pandemien ønsker de fleste at vi skal tilbake på arbeidsplassen for også å få den sosiale siden tilbake som arbeid sammen gir oss. Da har begrepet «hybridbegrepet» nådd også arbeidslivet.

Hybrid.

«Hybrid» arbeidstid og «hybrid» arbeidsted er en modell for fleksibel arbeidstid samt kombinert arbeid på arbeidsplassen, hjemme eller på hytta og lignende. Spesielt i denne pandemitiden har vi sett denne modellen bli utviklet videre fra det tradisjonelle hjemme kontoret og fleksitid som vi har hatt i mange år. Hybrid vil nok bli en mer avansert måte å arbeide på i fremtiden. Hybride arbeidsordninger kan også omfatte; Fleksible start og slutt tider; Fleksible arbeidsdager; Komprimerte timer og ikke minst hvor arbeidet utføres. Det representerer en betydelig endring i vår måte å jobbe på, noe som gjør at ansatte har fleksibilitet til å fullføre arbeidet.

Fordelene

Man ser en rekke fordeler for ansatte i hjemmearbeid som sannsynligvis vil gjelde på samme måte som hybridarbeid. Disse inkluderer;

  • En bedre balanse mellom arbeid og privatliv
  • Større evne til å fokusere på arbeid uten distraksjoner
  • Redusert pendlingstid og kostnader samt en økt motivasjon

Arbeidene foreldre foretrekker hybridmodellen da det gir mer tid til familien og fleksibilitet med barnepass. Dessuten er hybridarbeid ikke bare gunstig for ansatte, men også for arbeidsgivere. Flere firmaer og arbeidsplasser antyder at arbeidsgivere sannsynligvis vil se følgende fordeler:

  • Kostnadsbesparelser på kontorlokaler
  • Høyere nivåer av ansattes engasjement
  • Lavere fraværstall
  • Redusert miljøpåvirkning
  • Oppmuntring til mangfold og inkludering samt støtte til ansattes trivsel.

Ulempene

For å finne balansegangen må man også se på baksiden av hybrid jobbing. Ofte er dagen tilrettelagt via møter på nettet, via media og telefon. Dette gir oss ikke muligheter til å oppleve den sosiale siden i arbeidslivet som er meget viktig i teambygging mot organisasjonens felles mål.

Hybridjobbing endrer også dagen vår med «alltid» å være tilstede. Morgen, dag og kveld; Ofte også natt for å løse utfordringen som dukker opp av hurtigheten i kommunikasjonene som foregår i disse møtene. Det er vi ikke vant med fra tidligere og gjør at vi må foreta en omprioritering som ofte går ut over privatlivet vårt.

Da har jeg heller ikke innkalkulert de mentale skadene en slik ordning kan påføre oss. Mangel på den sosiale siden gjør oss til å bli mer innadvendt og må bruke mye tid på å tilnærme oss det sosiale en arbeidsplass gir oss. I en undersøkelse gjort nylig av Hibob sier så mange som en tredjedel at de rangerer sosialisering som det viktigste formålet med å gå på jobben.

I en undersøkelse gjort av HR Norge kommer det frem at 35 % mener at organisasjonskulturen på jobben er betydelig svekket. Videre viser undersøkelsen at det å lære av hverandre og kommunikasjonsnivået har blitt forringet med innpå 40 %.

Klasseskille

I beregningene må vi også være klar over at det finnes mange yrker som man ikke kan utføre arbeidet uten å være tilstede på angitt sted og dette kan ofte frembringe en sjalusi til de som proklamerer kun fordeler med hjemmekontor. Derfor vil et slikt arbeidsmønster skape et klasseskille som kan virke negativt på det totale arbeidslivet. De som jobber hybrid og de som ikke kan gjøre det.

Om vi klarer å balansere hybridjobbing på en riktig måte kan man få flere fordeler enn ulemper. Privatlivet er ikke truet, men det bør fokuseres på fordelingen av arbeidsoppgaver hjemme og med jobben. Vi bør alle planlegge arbeidsdagene nøye for at det ikke skal gå ut over privatlivet.