Fylkestingsflertallet bestående av SV, SP og Ap har sagt NEI til at innbyggerne i Troms og Finnmark skal bli hørt før stortinget eventuelt behandler et vedtak om oppløsning.

Disse tre partiene ønsker å reversere en demokratireform som har til målsetting desentralisering av makt og myndighet fra staten og ut til regionene. Men denne gangen er de ikke interessert i å høre folkets råd gjennom en folkeavstemning!

Vi i Venstre har forsvart og snakket opp Troms og Finnmark fylkeskommune som ny maktfaktor i nord som et positivt utslag av regionreformen. Det mener de tre partienes gruppeledere det ikke er grunnlag for. At de er uenige med oss i at regionreformen kan bli et sterkt politisk verktøy for å flytte makt fra Oslo, er så sin sak. Men begrunnelsen er merkelig og på tvers av hva partiene har gått inn før.

Det var SP i Bondevik I-regjeringen som i 1998 tok initiativ til regionreformen og laget solide utredninger. De viste at det både var nødvendig og mulig å flytte statlig makt og ressurser fra Oslo til større og sterkere fylkesting i resten av landet. Dette arbeidet fikk støtte av alle partier i KS - kommunenes og fylkeskommunenes interesseorganisasjon. (Kun Frp var reservert og ville fjerne nivået mellom kommuner og stat).

SP fortsatte på glimrende vis dette arbeidet i den rødgrønne regjeringen. I 2007 sa Ola Borten Moe at han og SP så for seg 7 regioner. Åslaug Haga fra SP foreslo i 2009 som Kommunalminister 9 regioner. (I dag er det 11, mot 19 tidligere). Mange husker at hele deres regionreform punkterte. Det eneste som skjedde av storpolitikk var at 40 000 km riksveier ble overført fylkeskommunene. Dette skulle være en NY oppgave, og det fulgte en medgift på «hele» 500 mill kr til å dekke vedlikeholdsetterslepet – i hele landet. Det manglet bare 60.000 mill for å dekke det fullt ut..!

Regionreformen ble igjen aktuell i 2014. Da fikk Venstre (og KrF) hele Stortinget med seg på en utredning av hvordan landet kunne deles inn i politiske regioner. SV og Venstre hadde da et felles forslag: "Komiteens medlemmer fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti mener dagens fylkeskommuner må erstattes med et nytt folkevalgt regionalt nivå med færre, større og sterkere regioner. "

Venstre tar med beklagelse til etterretning at både SP og SV har forlatt sine tidligere standpunkt om at det var viktig å flytte makt fra Oslo og nærmere innbyggerne. De har ikke lenger tro på at politikere som er nærmest innbyggerne er moden nok for å ta slikt ansvar. Det er hvis best at Oslo fortsetter med å bestemme, og derfor vil man reversere tilbake til 19 mindre fylkeskommuner uten reell myndighet, slik at alt blir som før og med langt svakere økonomi.

Vi vet hvem dette vil ramme: Elever og familier som følge av kutt i tilbud i videregående skole, folk i veiløse samfunn som følge av kutt i rutetilbud, næringslivet som skal ha varer langs veien når det blir mindre til veivedlikehold, økning av billettpriser og egenandeler som går ut over alle. Dette blir konsekvensen av SP, SV og Aps reversering når Finnmark må stå alene med en kjempegjeld som skal betales av innbyggerne.

Og dette
skal skje uten å spørre folk først. For disse tre partiene vil ikke engang la folket i Troms og Finnmark få uttale seg om de ønsker en oppløsning med de konsekvenser det vil få. I fylkestinget før sommeren stemte de mot et forslag fra Frp om dette.

SP, SV og AP vil altså nekte å la velgerne få vite konsekvenser av en oppløsning for f.eks hvilke videregående skoler i Finnmark som da må legges ned. De nekter innbyggerne å si sin mening om det. Det er komplett uforståelig at de nekter innbyggerne å gi sitt råd FØR Stortinget kan fatte evt. vedtak om oppløsning. Er de redde for at innbyggerne denne gang skal gjøre seg opp en mening basert på kunnskap?

Venstre i Troms og Finnmark vil fortsatt arbeide for at vi skal lykkes med å skape en fremtid her lengst i nord, og det tror vi at vi gjør best ved å holde sammen og være sterke ilag.